• bg language
  • en language
  • ru language
Лов на диви прасета - осенец
Лов на дива свиня - подборен

В ловно стопанство Хънтинг Клуб Котел може да бъде организиран индивидуален подборен и групов лов на диви прасета.

 

Подборният лов на диви прасета става с причакване на изградени чакала и на дивечови пътеки, солища, калища и водопой, чрез издебване и чрез спокойно вдигане на дивеча.

Лов чрез причакване

В ловното стопанство са изградени 10 броя високи закрити чакала и едно открито, разположени в различни местности. В близост до чакалата има дивечови ниви, сеновали както и биотехнически съоражения - солища, калища и близко наличие на вода. Срещу всяко чакало има изградена електронна хранилка с която се извършва ежедневното подхранване на дивеча по няколко пъти на ден. Чакалата предоставят добра видимост и осигуряват възможност за продължително и спокойно наблюдение на дивеча. Чрез видеокамери за наблюдение се следи и знае за присъствието на конкретния дивеч и часовите зони, гарантиращи редовното му посещение. Отстрел на даден вид дивеч може да бъде предложен по желание на клиента.
Освен на чакало, ловът с причакване може да бъде организиран и край дивечовите пътеки, солищата, местата за водопой. За тези места е осигурено видеонаблюдение и заснемане на дивеча, знае се къде и по кое време може да се очаква неговото присъствие.


Лов чрез издебване

При този вид лов се прави обхождане на районите за които се знае, че са посещавани от конкретния дивеч. Знаят се местата за паша, калищата и водопоите, местата за отмора и сватбуване на дивеча, познават се добре дивечовите пътеки. В много райони на ловното стопанство са изградени солища, предоставящи на дивеча необходимите минерални соли. Всички райони са под видеонаблюдение и се знае по кое време годината и денонощието, къде се концентрират търсените животни. По този начин се гарантира успешното издебване на дивеча.


Лов чрез спокойно вдигане на дивеча

Този начин на лов се прилага за едър дивеч и се допуска при подборен (селекционен) отстрел. Участват един стрелец и двама-трима гоначи. Местоположението на стрелеца става на точни определени дивечови пътеки, за които се знае, че дивечът е навикнал да минава. Чрез видеонаблюдение се знаят местата, където се концентрира търсения дивеч. Гоначите подгонват дивеча чрез леко подвикване и го отправят към стрелеца без излишен шум и ловни кучета.


Ловуване - дива свиня

мъжки: целогодишно

От 01.05 до 31.08 се прави до 10 % отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.


Цени за отстрел на дива свиня

Трофеят на дивеча се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.
*Забележка: за всеки следващ милиметър. При отстреляна дива свиня до 1 година**- 100 €.
За отсреляна дива свиня от 1г. до 2г.** - 150 €. За отстреляна женска над 2г.** - 500 €. За ранен и ненамерен глиган - 500 €. За отстрелян глиган над 125т. по CIC се заплаща 10% върху цената на трофея.
Дивечово месо - 3€ за кг.
*Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака, както и ветеринарен сертификат.

 

Цени за лов на дива свиня

Отстъпки: отстъпки се прилагат целогодишно /с изключение на периода 01.03 - 01.07 при зрели женски, водещи приплоди/. За селекционно отстреляни животни с видими белези на кръстоска или санитарен отстрел по преценка на ловния водач - 50 %.

Условия за лов на дива свиня

1. Цени за настаняване в Къща за гости "Раковски" Котел.
- Нощувка със закуска: 100 лв.
2. Ловен водач за един ден - 75€
3. Моторно превозно средство дневно - 75€

Трофеи - дива свиня

1. За ранен и ненамерен едър дивеч /освен при групов лов на дива свиня и индивидуален лов на глиган/, се заплаща 50% от стойността на цената на отстреляния дивеч.
2. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
3. Заявката за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени, в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

*Забележка: Всички цени са в евро с включен ДДС.

НАСЛУКА!