• bg language
  • en language
  • ru language
Лов на елени
елен и кошута - описание

В ловно стопанство Хънтинг Клуб Котел се организира индивидуален лов на елени и кошути, като ловците се придружават от ловен водач.

Ловът на елени и кошути става с причакване на изградени чакала или на дивечови пътеки, чрез издебване в брачния период, чрез примамване със звукови сигнали и чрез спокойно вдигане на дивеча.

Лов чрез причакване

В ловното стопанство са изградени 10 броя високи закрити чакала и едно открито, разположени в различни местности. В близост до чакалата има дивечови ниви, сеновали както и биотехнически съоражения - солища, калища и близко наличие на вода. Срещу всяко чакало има изградена електронна хранилка с която се извършва ежедневното подхранване на дивеча по няколко пъти на ден. Чакалата предоставят добра видимост и осигуряват възможност за продължително и спокойно наблюдение на дивеча. Чрез видеокамери за наблюдение се следи и знае за присъствието на конкретния дивеч и часовите зони, гарантиращи редовното му посещение. Отстрел на даден вид дивеч може да бъде предложен по желание на клиента.
Освен на чакало, ловът с причакване може да бъде организиран и край дивечовите пътеки, солищата, местата за водопой. За тези места е осигурено видеонаблюдение и заснемане на дивеча, знае се къде и по кое време може да се очаква неговото присъствие.


Лов чрез издебване

При този вид лов се прави обхождане на районите за които се знае, че са посещавани от конкретния дивеч. Знаят се местата за паша, калищата и водопоите, местата за отмора и сватбуване на дивеча, познават се добре дивечовите пътеки. В много райони на ловното стопанство са изградени солища, предоставящи на дивеча необходимите минерални соли. Всички райони са под видеонаблюдение и се знае по кое време годината и денонощието, къде се концентрират търсените животни. По този начин се гарантира успешното издебване на дивеча.


Лов чрез примамване

Ловът на елени се практикува през брачния период, като животните се примамват с различни звуци, които ловецът издава с уста, със специална свирка или чрез запис. С помощта на видеокамери се знаят районите на посещение от конкретния дивеч и начините за най-лесното му примамване. На тези места се прави обход с присъствието на ловен водач.


Лов чрез спокойно вдигане на дивеча

Този начин на лов се прилага за едър дивеч и се допуска при подборен (селекционен) отстрел. Участват един стрелец и двама-трима гоначи. Местоположението на стрелеца става на точно определени дивечови пътеки, за които се знае, че дивечът е навикнал да минава. Чрез видеонаблюдение се знаят местата, където се концентрира търсения дивеч. Гоначите подгонват дивеча чрез леко подвикване и го отправят към стрелеца без излишен шум и ловни кучета.


Лов от чакало на елени

мъжки: от 1 септември до 31 януари; женски: от 1 октомври до 31 декември


Най-добрият период за лов на трофейно зрелите благородни елени е по време на брачния им период от 20 до 30 септември. Ловува се изключително на ход с издебване. Възможен е отстрела на трофейно зрели благородни елени и през втората половина на м.декември и м.януари чрез причакване от чакало. Селекционният отстрел се извършва през м.декември и м.януари чрез причакване съобразно утвърдените срокове за лов.


Отстрел на елен

Трофеят се заплаща на база теглото в кг. измерен с горната челюст.
*Забележка: за всеки следващи 10 грама. За трофеи над 230.00 т. се начислява добавка от 10% върху цената. Отстрел с тегло на трофея до 4кг. - 600 € . След 30.10. се прави до 10% отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.
Дивечово месо - 5€ за кг.
*Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака, вкл. ветеринарен сертификат.

трофей - елен и кошута
Ловни услуги - елен

1. Цени за настаняване в Къща за гости "Раковски" Котел.
- Нощувка със закуска: 100 лв.
2. Ловен водач за един ден - 75€
3. Моторно превозно средство дневно - 75€

Условия за лов на елени

1. Трофеите от благороден елен и сръндак се заплащат на база тегло измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност.
2. За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.
3. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
4. Заявката за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени, в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

*Забележка: Всички цени са в евро с включен ДДС.

НАСЛУКА!