• bg language
  • en language
  • ru language
Отстрел на прелетен дивеч
Ловуване на прелетен дивеч - фазан, яребица, бекас

Ловуване на прелетен дивеч в ловно стопанство Хънтинг Клуб Котел се извършва индивидуално или групово. Основният метод за ловуване на този прелетен дивеч е чрез кучета за вдигане на спокоен ход. За целите на лова, стопанството осигурява добре обучени ловни кучета.

Кучета за вдигане на спокоен ход

Практикува се в гористите местности на стопанството, откритите участъци с дървета и храсти и нивите за които се знае, че има присъствие на този вид дивеч. Знаят се местата за водопой и отмора на дивеча. За целите на лова стопанството осигурява гончета. Ловуването на всички видове става само по време на летене.


Лов на фазани

Фазан: от 1 октомври до 31 януари; Пъдпъдък: от 2-та събота на август до 30 ноември; Горски Бекас: от втората събота на автуст до последния ден на февруари.; Яребица: от 1 октомври до 30 ноември


Дивечово месо - фазани

Горски бекас - 20 €; Яребица - 20 € ; Фазан - 10 €; Пъдпъдък - 3 €.
Дивечово месо фазан - 2 € за кг; Дивечово месо бекас, яребица, пъдпъдък - 1 € за кг.

Лов на яребици

1. Цени за настаняване в Къща за гости "Раковски" Котел.
- Нощувка със закуска: 100 лв.
2. Ловен водач за един ден - 75€
3. Моторно превозно средство дневно - 75€

Лов на бекас
1. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
2. Заявката за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени, в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

*Забележка: Всички цени са в евро с включен ДДС.

НАСЛУКА!