• bg language
  • en language
  • ru language
Културен туризъм
Котел - културен туризъм

Котел се намира на 49км североизточно от Сливен. Уникалната природа и чистия планински въздух в този живописен град са съчетани с богато минало, а добрите условия за туризъм, осигуряват интересен и незабравим престой в града. В града се намират Пантеон на Г. Раковски, Музей на котленските възрожденци и ПНМ, които са част от 100-те национални туристически обекта на БТС.

Тук се намира Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" - единственото по рода си в Европа. То е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика.

В Котленската планина се срещат много, уникални по рода си природни забележителности – пещери, странни скални образувания, водопади. Резерват "Орлица" обхваща вековна гора от мизийски бук, скалите ”Орлица” са  гнездовище на скалния орел, а резерват – "Керсенлика" обхваща единствената естествена вековна гора от бяла ела в Източна Стара планина.


Жеравна - забележителности
Жеравна - почивка и туризъм

В центъра на гр. Котел се издига внушителен монумент – „Пантеон на Раковски и музей на котленските възрожденци”, открит на 10 октомври 1981 г. Широкото стълбище на Пантеона отвежда пред мраморен саркофаг, където намират покой костните октанки на Георги Сава Раковски (1821-1867 г.). Георги Раковски става основоположник на организираната националнореволюционна борба за освобождението на България. Освен революционер и тактик, който води чета в Балкана през 1854 г., през 1861 г. издава „План за освобождението на България”, а през 1862 г. в Белград създава Първата българска легия, Раковски е още и историк, етнограф и писател, който издава книги, издава вестници и пише по актуални теми от обществения живот. Музейната експозиция на Пантеона се състои от четири зали: “Будители”, “Просветители”, “Бунтовници” и “Революционери”. Пантеонът е включен в 100-те национални туристически обекта..

 


Жеравна - забележителности
Жеравна - почивка и туризъм

Паметник на културата от времето на Възраждането, намира се в архитектурния резерват на град Котел - квартал Галата. Построена през 1872 г., тя е шедьовър, въплътила в себе си вечния човешки стремеж към красота и удобство. Още в двора те посреща астмата, която е засадена още със завършването на къщата. На фасадата, върху камък с декорация е издялана датировката на къщата с инициалите на собственика Радил Кьорпею - котленски феномен за архитектурен пластичен елемент. Външната архитектура на Кьорпеевата къща създава неповторим акцент в града, откроявайки я с динамиката на извисения й етаж,с широката стряха, с нейната лекота и топлота, създадени от благородния дървен материал. Всеки един от архитектурните й детайли – високата порта, каменната ограда, малкото дворче, покрито с камени плочи – допълват своеобразната патриархална атмосфера, която усещаш веднага, щом прекрачиш прага й.

 


Жеравна - забележителности
Жеравна - почивка и туризъм

Природонаучният музей в гр. Котел заема достойно място в музейната мрежа  на страната и се е утвърдил като културно – просветно учреждение не само от регионален мащаб, но и от национален. Дава своя принос за правилното решаване на един от най – важните проблеми от нашето съвремие:

 

1 .Показване на природното разнообразие в Източна Стара Планина;

 

2 .Популяризиране и спазване на природозащитната идея;

 

3. Запазване на хармонията между човека и природата.

 


Жеравна - забележителности
Жеравна - почивка и туризъм

Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" e oсновано на 2 октомври 1967 г. и е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика в Европа. Училището дава възможност не само на българските деца, но и на всички чужденци, привлечени и желаещи да се запознаят с българския фолклор и да почувстват българския дух и култура.

 

От създаването му през 1967 година до 2004 година името на училището е Средно Музикално Училище (СМУ) "Филип Кутев". Със Заповед N РД-14-106 от 05.V.2004 година на Министъра на Образованието на Република България е преименувано на Национално Училище за Фолклорни Изкуства (НУФИ) - "Филип Кутев".

Жеравна - забележителности
Жеравна - почивка и туризъм

Село Жеравна се намира в полите на средния дял на Източна Стара планина. Тук са се развили занаятите, животновъдството и търговията. Селото се замогнало през XVII век, защото е било на важния път към Търновград.

Стаите на къщите са с резбовани тавани и изящни апликации по вратите, прозорците и иконостасите. Всичко е застлано с тъкани от този край и също със забележителните котленски килими.

Днес старото училище е превърнато в галерия, а са запазени доста дюкяни, чешми и стари ханове. Някога в селото имало и школи по дърворезба.

Жеравна - забележителности
Жеравна - почивка и туризъм

Село Медвен се намира в Стара планина, на 14 км от град Котел и на 6 км от село Градец. Всяка последна събота на месец Юли от всички краища на България, а често и от чужбина се събират хора от най-различни възрасти и социални прослойки, обединени от общия медвенски корен. Медвенският сбор се състои в края на Юли заради честването на Света Великомъченица Марина (29 юли по стар стил), както е именувана и местната църква, след като през турско робство е опожарена и единствената оцеляла икона е именно на Света Марина. Медвенският сбор преминава с корбан, печено агнешко и ярешко, люта медвенска сливова ракия, много песни от всеки двор и всяка къща, а до късно вечерта — с традиционни и местни български хора на селския мегдан.