• bg language
  • en language
  • ru language
Хотел Хънтинг Клуб Котел

НОВИНИ ОТ ЛОВНО СТОПАНСТВО ХЪНТИНГ КЛУБ КОТЕЛ

15.03.2023г. Индивидуален лов на чакало

На 15.03.2023г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач. През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното стопанство в 17.00ч. Двамата са се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 19.15ч зад хранилката от гората излязла сюрия диви свине, които спокойно отишли на хранилката. Разстоянието до тях било 80 метра. Ловният водач ги показал на ловеца. Той заел стрелкова позиция и възпроизвел изстрел по един от приплодите, които ловният водач му показал. Приплодът паднал на място.

Снимки

Ловна територия
Спомен с трофея
Трофей
Така завършил ловният излет с добра слука.

1.12.2022г. Индивидуален лов на чакало

На 01.12.2022г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който заявил да ловува на вълк. В организацията на ловния излет участвал 1 ловен водач.
През ловния излет времето било дъждовно.
Ловният водач и ловецът тръгнали към ловното поле в 16.00ч. В 16.55ч. двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Периодично ловният водач свирел със свирка. Около 21.00ч. на ръба на гората се показала сърна, която малко след това легнала. Малко по-късно ловният водач забелязал, че сърната станала и започнала да се изнася от дивечовата нива. Тогава той видял вълк, който се опитвал да я издебне. Сърната усетила вълка и започнали да бягат с него в гората. Тогава ловният водач започнал да свири и след около 10 минути забелязал на ръба на гората вълка, че се е върнал. Показал го на ловеца и му казал, че ще продължи да свири, за да накара вълка да се приближи по-близо до тях. Ловецът заел стрелкова позиция, а ловният водач продължил да свири, при което вълкът се приближил на около 50 метра от чакалото. Тогава по сигнал на водача, ловецът възпроизвел точен изстрел, при което вълкът подскочил, изревал и паднал на място.

Снимки

Спомен с трофея
За спомен
Така завършил ловният излет с отлична слука за ловеца.

19-20.11.2022г. Лов на дива свиня на гонка

На 19 и 20.11.2022г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" се проведе лов на гонка на дива свиня. През ловните дни се проведоха 5 гонки. Първият ловен ден-3 бр. и 2бр. през втория ден. Бяха отстреляни съответно -9 бр. и 1 бр. или общо 10 диви свине.

Снимки

Места за ловуване на гонка
Обща снимка за спомен
За спомен
С трофея
През двата ловни дни бяха видяни много диви свине, сърни, сръндаци и елени в ловното стопанство.
За албума
За спомен
Към джипа
Трофей
Ловните излети приключиха с добра слука.

16.09.2022г. Индивидуален лов на издебване

На 16.09.2022г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на благороден елен. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 17.00ч. В 17.40ч двамата оставили джипа над една от дивечовите ниви и тръгнали към нея. На нея ловният водач е забелязал елен, който ровил с крака и рога, след което легнал на земята. Разстоянието до него било 257 метра. Ловният водач го показал на ловеца и му казал да се приближат още малко, като минат през гората. Приближили на 155 метра. По сигнал на водача, ловецът заел стрелкова позиция и възпроизвел изстрел, при което еленът изпънал единия си крак и бавно тръгнал към реката. След това ловният водач и ловецът намерили елена паднал на поляната след реката. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки

Снимка с трофея
Трофей
Снимка за спомен

2.07.2022г. Индивидуален лов на издебване

На 02.07.2022г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил да ловува на сръндак. В организацията на ловния излет участвал 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Ловният водач и ловецът тръгнали по маршрут от Стърганаковото-Зеленич-Равна. Около 19.00часа се качили на поляните. Около 20 ч забелязали сърна, която излязла от едно от деретата. Малко след нея се показал трофеен сръндак. Бавно започнали да го издебват. След като стигнали на около 80 м от него ловният водач казал на ловеца да разпъне триногата и заеме позиция. После по негов сигнал той възпроизвел изстрел, при което сръндака паднал на място. Така завършил ловният излет с добра слука за ловеца.

Снимки

Снимка за спомен с трофея

1.07.2022г. Индивидуален лов на издебване

На 01.07.2022г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който е заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето е стабилно. Ловният водач и ловецът тръгват по маршрут от Стърганаковото към Овчарския кладенец. Около 19.00ч се качват на поляните. Малко след като се скрива слънцето в папрата се показват две сърнешки животни. Бавно започват да излизат от него. С помощта на бинокъла ловният водач вижда, че са два сръндака, които започват да се гонят. Ловният водач и ловецът започват издебване. На около 100 м от тях ловният водач казвана ловеца да заеме позиция и по негов сигнал а възпроизведе изстрел, при което сръндака пада на място.
Така, с много добра слука за ловеца, завършва ловният излет.

Снимки

Снимка с трофея
Трофей
Снимка за спомен

28.05.2022г. Индивидуален лов на издебване

На 28.05.2022г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който бил заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участвал 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно.
Ловният водач и ловецът тръгнали към ловното поле в 18.00ч. по маршрут от Зеленич към Вила Роза. Там на ливадата под Стървилището забелязали трофеен сръндак и сърна. Започнали да издебват сръндака. След като стигнали до него на разстояние около 70 метра по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел по него, при което сръндака паднал на място.
Така, с много добра слука за ловеца, завършва ловният излет.

Снимки

Снимка за спомен
Трофей

20.05.2022г. Индивидуален лов на издебване

На 20.05.2022г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участвал 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно.
Ловният водач и ловецът тръгнали към ловното поле в 18.00ч.
Към 20.00ч се отправили  към местността Зеленич. Там забелязали трофеен сръндак, който пасял на ръба на гората. Разстоянието до него било 80 метра. По сигнал на ловния водач ловецът заел стрелкова позиция и стрелял по сръндака. Същият паднал на място. Така завършил ловния излет с добра слука за ловеца.

Снимки

Снимка с трофея
Спомени
Трофей

19.05.2022г. Индивидуален лов на чакало

На 19.05.2022г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач. През ловния излет времето беше стабилно.
Ловният водач и ловеца тръгват към ловното поле в 18.00ч.
В 18.45ч  се качват на едно от чакалата в стопанството. Около 20.00ч от гората излиза сръндак, който отива на хранилката. Разстоянието до него е 68 метра. По сигнал на водача ловецът заема стрелкова позиция и стреля по сръндака. Същият подскача и падна след около 10 метра в гората. Така, с добра слука за ловеца завършва ловният излет.

Снимки

Снимка за спомен
Трофей

6.05.2022г. Индивидуален лов на чакало

На 06.05.2022г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.30ч. Двамата са се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 19.30ч на дивечовата ливада се показал сръндак. Разстоянието било 168 метра. Ловният водач го огледал и казал на ловеца да стреля по него. Той заел стрелкова позиция и възпроизвел изстрел , при което сръндака паднал на място. Двамата останали на чакалото. Малко по-късно зад хранилката се появили два приплода. По сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което едно от прасетата паднало на място.
По този начин приключил ловния излет с добра слука и много емоции.

Снимки

Снимка с трофеите
Трофей
Втори трофей

8.04.2022г. Индивидуален лов на чакало

На 08.04.2022г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловният излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 19.00ч. Двамата са се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 20.20ч. на хранилката дошла сърна, която започнала да се храни. Малко по-късно от ляво на хранилката се появил вълк, който започнал да дебне сърната. Разстоянието до него било 50 метра. Ловният водач го показал на ловеца, който заел бързо стрелкова позиция и възпроизвел 4 точни изстрела по него, при което вълкът паднал на място.
По този начин приключил ловният излет с много добра слука за ловеца.

Снимки

Снимка с трофея
Трофей
Снимка за спомен
Снимка за спомен

19.01.2022г. Индивидуален лов на чакало

На 19.01.2022г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец от Германия, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участвал 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 16.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 17.30ч на дивечовата нива отляво на чакалото излязло диво прасе, което било предпазливо. Разстоянието до него било 50 метра. Ловният водач го показал на ловеца, който заел стрелкова позиция и възпроизвел изстрел. При това дивото прасе паднало на място.
По този начин приключил ловният излет с добра слука и много емоции.

Снимки

Ловна територия
Трофея
Снимка с трофея
Снимка за спомен

28.12.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 28.12.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач. През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 16.00ч. Двамата са се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 18.00ч. от дясно на хранилката излязла сюрия диви прасета, които след сигнал на една от майките са се изтеглили, от където били дошли. Малко по-късно от същото място дошла друга сюрия, които предпазливо са дошли на хранилката. Разстоянието до нея било 70 метра. Ловният водач я огледал и е казал на ловеца по кое да стреля. Той заел стрелкова позиция и възпроизвел изстрел, при което едно от дивите прасета паднало на място. По този начин приключил ловният излет с добра слука за ловеца.

Снимки

Снимка с трофея
Спомен с трофея
Трофей

14.12.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 14.12.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било облачно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 16.00ч. Двамата са се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 17.30ч от ляво на дивечовата нива излязла сюрия диви прасета, които предпазливо са дошли на хранилката. Разстоянието до нея било 70 метра. Ловният водач я огледал и е казал на ловеца по кое да стреля. Той заел стрелкова позиция и възпроизвел изстрел, при което едно от дивите прасета паднало на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки

Ловна територия
Спомен с трофея
Снимка за спомен

4.12.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 04.12.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач. Времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 16.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 19.45ч. на дивечовата нива излязла сюрия диви прасета, които предпазливо дошли на хранилката. Разстоянието до нея било 70 метра. Ловният водач огледал сюрията и казал на ловеца по кое прасе да стреля. Ловецът заел стрелкова позиция и възпроизвел изстрел, при което едно от дивите прасета изквичало и избягало в гората. Виждайки, че от прасето тече кръв и няма да може да избяга, на сутринта с помощта на куче същото е било намерено живо и отстреляно. По този начин приключил ловният излет с добра слука и много емоции.

Снимки

С трофея
Надушване
Снимка с трофея
Още спомени...
Емоции

12.11.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 12.11.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач. През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 16.00ч. Двамата са се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 20.00ч. от ляво на дивечовата нива излязла сюрия диви прасета, които предпазливо дошли на хранилката. Разстоянието до нея било 80 метра. Ловният водач я огледал и казал на ловеца по кое прасе да стреля. Ловецът заел стрелкова позиция и възпроизвел изстрел, при което едно от мъжките диви прасета паднало на място. По този начин приключил ловният излет с добра слука.

Снимки

Ловна територия
Трофей
Снимка с трофея
Снимка за спомен

30.09.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 30.09.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач. През ловният излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 17.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 19.30ч. излязъл трофеен сръндак.Разстоянието до него било около 90 метра. Изчакали са го да излезе на чисто и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което сръндака паднал на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки

Снимка с трофея
Трофей
Снимка за спомен

28.09.2021г. Индивидуален лов на издебване

На 28.09.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач. През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 06.00ч. Двамата са се качили на поляните в стопанството. Съобразявайки се с посоката на вятъра, те тръгнали срещу него. При издебването, двамата видели няколко сърни и сръндака. Един от сръндаците бил трофеен. Разстоянието до него било 120 метра. Изчакали го да се успокои и заеме благоприятно за стрелба място и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което сръндакът паднал на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки

Снимка с трофея
Трофей
Снимка с трофея
Снимка за спомен

27.09.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 27.09.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач. През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 17.00ч. Двамата са се качили на едно от чакалата в стопанството. Докато чакали, видели няколко сърни и сръндаци. Около 20.00ч. от гората излязъл сръндак и влязъл в дивечовата ливада, започнал да пасе. Разстоянието до него било 120 метра. Изчакали са го да се обърне и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което сръндакът паднал на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки

Ловна територия
Снимка с трофея

26.09.2021г. Индивидуален лов на издебване

На 26.09.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на благороден елен. В организацията на ловния излет участваха 2 ловни водача. През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловните водачи тръгнали към ловното стопанство в 05.00ч. Около 07.00ч пристигнали на място, където е наблюдавано преди това редовно присъствие и чуван рев на трофеен благороден елен. Докато издебвали мястото, се чувало реването на елена. Единият от ловните водачи вдигнал бинокъла и видял трофейния елен. Разстоянието до него било около 500 метра. Тогава той останал на мястото, от където се виждал елена, а другият ловен водач с ловецът започнали да го издебват. След около 30 минути двамата го приближили на разстояние от около 350 метра. Ловецът заел стрелкова позиция и по сигнал на ловния водач възпроизвел изстрел, при което благородният елен паднал на място. По този начин приключил ловния излет с много добра слука.

Снимки

Ловен терен
Снимка с трофея
Снимка с трофея
Трофей
Снимка с трофея
Снимка за спомен

1.09.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 01.09.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 20.10ч. от ляво на гората излязъл трофеен сръндак, който бавно тръгнал към хранилката. Разстоянието до него било 80 метра. Ловецът заел стрелкова позиция и по сигнал на ловния водач възпроизвел изстрел, при което сръндакът паднал на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки

Снимка с трофея
Трофей
Снимка за спомен

17.08.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 17.08.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 21.30ч. от ляво на чакалото в гората излязъл глиган, който предпазливо дошъл на хранилката. Разстоянието до него било 80 метра. Ловецът заел стрелкова позиция и по сигнал на ловния водач възпроизвел изстрел, при което глиганът паднал на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки

Снимка с трофея
Снимка за спомен

6.08.2021г. Индивидуален лов на издебване

На 06.08.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00 ч. Двамата се качили на поляните в стопанството. Около 21.00 ч. от едно от деретата излезли трофеен сръндак и сърна и започнали да пасат. Разстоянието до тях било 220 метра. Ловецът заел стрелкова позиция и по сигнал на ловния водач възпроизвел изстрел, при което сръндака паднал на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки

Снимка с трофея
Издебване
Трофей

15.07.2021г. Индивидуален лов на издебване

На 15.07.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00ч. Двамата се качили на поляните в стопанството. След около час от гората излязъл трофеен сръндак и започнал да пасе. Разстоянието до него било 120 метра. Изчакали са го да се приближи още малко и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което сръндака паднал на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки

Снимка с трофея
Ловна територия
Трофей
Снимка за спомен

14.06.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 14.06.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било нестабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Докато чакали, видели няколко сърни, кошути и 3 сръндака, които не били за отстрел. Около 21.00ч. от гората излязъл трофеен сръндак, влязъл в дивечовата нива с овес и започнал да пасе. Разстоянието до него било 208 метра. Изчакали са го да се обърне и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което сръндакът паднал на място. По този начин приключил ловният излет с добра слука.

Снимки

Място за ловуване
Снимка за спомен
Трофей

25.05.2021г. Индивидуален лов на издебване

На 25.05.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който e заявил да ловува на сръндак. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00ч. Двамата се качили на една от поляните в ловното стопанство и заели позиция на местността "РАВНА". Докато чакали, видели няколко сърни и млади сръндаци, които не били за отстрел. Около 21.10ч. на ръба на гората излязъл трофеен сръндак и започнал да пасе. Разстоянието до него било около 70 метра. Изчакали го да излезе на чистото и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което сръндакът паднал на място. По този начин приключил ловният излет с добра слука.

Снимки

Място за ловуване
Издебване
Снимка за спомен

11.05.2021г. Индивидуален лов на издебване

На 11.05.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който заяви лов на сръндак. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловният излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00ч. Двамата се качили на поляните на ловното стопанство и заели позиция на местността "КАПТАЖА". Докато чакали, видели няколко сърни и млади сръндаци, които не били за отстрел. Около 20.00ч. на ръба на гората излязъл трофеен сръндак и започнал да пасе. Разстоянието до него било около 218 метра. Изчакали са го да излезе на чистото и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което сръндака паднал на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки

Снимка с трофея
Трофей
Снимка за спомен

7.05.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 07.05.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който е заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно със слаб вятър. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 23.15ч на хранилката дошъл трофеен глиган. Разстоянието до него било около 80 метра. Изчакали го да започне да се храни и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което глиганът паднал на място. По този начин приключил ловния излет с много добра слука.

Снимки

Снимка за спомен с трофея
Трофей
Снимка за спомен

5.03.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 05.03.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостуваха ловци, които бяха заявили да ловуват на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участваха 2 ловни водачи.
През ловния излет времето било стабилно. Ловците и ловните водачи тръгнали към ловното поле в 17.00ч.
Ловец 1: Ловният водач и ловецът се качили на чакалото в 18.00ч. Малко след като се стъмнило на хранилката дошъл глиган. По сигнал на ловният водач, ловецът възпроизвел точен изстрел по него, при което дивото прасе паднало на място. По този начин приключил ловният излет с много добра слука.

Снимки с отстреляното животно

Снимка за спомен с трофея
Ловец 2: Ловният водач и ловецът се качили на чакалото в 17.50ч. Около 21.15ч. в гората покрай дивечовата нива минавала сюрия диви свине. Ловният водач я показaл на ловеца. Виждайки, че прасетата няма да излязат по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел точен изстрел по един от приплодите, при което прасето паднало на място. По този начин приключил ловният излет с много добра слука.

Снимки с отстреляното животно

Снимка с трофея

28.02.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 28.02.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Осветеността на луната била 99%. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 17.00ч. Двамата са се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 21.50ч. на хранилката е дошъл глиган. По сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел по него, при което дивото прасе изминало няколко метра и паднало на място. По този начин приключил ловният излет с добра слука.

Снимки с отстреляното животно

Снимка за спомен с трофея
Трофей

19.02.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 19.02.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловният излет времето било стабилно. Ловецът и ловния водач тръгнали към ловното поле в 17.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 18.50ч на хранилката дошли сюрия диви свине. По сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел по един от приплодите, при което дивото прасе паднало на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки с отстреляното животно

Снимка с трофея
Снимка за спомен
Трофей

6.02.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 06.02.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил лов на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловният излет времето било стабилно. Ловецът и ловния водач тръгнали към ловното поле в 16.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Малко след като хранилката е пуснала царевицата са дошли две сърни и две сърнета. Същите са стояли там около час. Около 20.45ч на хранилката е дошло диво прасе. Разстоянието до него било около 70 метра. Изчакали го да започне да яде и по сигнал на ловния водач, ловеца възпроизвел изстрел, при което дивото прасе паднало на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки с отстреляното животно

Снимка с трофея
Снимка за спомен
Трофей


1 2 3 4...