• bg language
  • en language
  • ru language
Хотел Хънтинг Клуб Котел

НОВИНИ ОТ ЛОВНО СТОПАНСТВО ХЪНТИНГ КЛУБ КОТЕЛ

15.07.2021г. Индивидуален лов на издебване

На 15.07.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00ч. Двамата се качили на поляните в стопанството. След около час от гората излязъл трофеен сръндак и започнал да пасе. Разстоянието до него било 120 метра. Изчакали са го да се приближи още малко и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което сръндака паднал на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки

Снимка с трофея
Ловна територия
Трофей
Снимка за спомен

14.06.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 14.06.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било нестабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Докато чакали, видели няколко сърни, кошути и 3 сръндака, които не били за отстрел. Около 21.00ч. от гората излязъл трофеен сръндак, влязъл в дивечовата нива с овес и започнал да пасе. Разстоянието до него било 208 метра. Изчакали са го да се обърне и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което сръндакът паднал на място. По този начин приключил ловният излет с добра слука.

Снимки

Място за ловуване
Снимка за спомен
Трофей

25.05.2021г. Индивидуален лов на издебване

На 25.05.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който e заявил да ловува на сръндак. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00ч. Двамата се качили на една от поляните в ловното стопанство и заели позиция на местността "РАВНА". Докато чакали, видели няколко сърни и млади сръндаци, които не били за отстрел. Около 21.10ч. на ръба на гората излязъл трофеен сръндак и започнал да пасе. Разстоянието до него било около 70 метра. Изчакали го да излезе на чистото и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което сръндакът паднал на място. По този начин приключил ловният излет с добра слука.

Снимки

Място за ловуване
Издебване
Снимка за спомен

11.05.2021г. Индивидуален лов на издебване

На 11.05.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който заяви лов на сръндак. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловният излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00ч. Двамата се качили на поляните на ловното стопанство и заели позиция на местността "КАПТАЖА". Докато чакали, видели няколко сърни и млади сръндаци, които не били за отстрел. Около 20.00ч. на ръба на гората излязъл трофеен сръндак и започнал да пасе. Разстоянието до него било около 218 метра. Изчакали са го да излезе на чистото и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което сръндака паднал на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки

Снимка с трофея
Трофей
Снимка за спомен

7.05.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 07.05.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който е заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно със слаб вятър. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 18.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 23.15ч на хранилката дошъл трофеен глиган. Разстоянието до него било около 80 метра. Изчакали го да започне да се храни и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което глиганът паднал на място. По този начин приключил ловния излет с много добра слука.

Снимки

Снимка за спомен с трофея
Трофей
Снимка за спомен

5.03.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 05.03.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостуваха ловци, които бяха заявили да ловуват на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участваха 2 ловни водачи.
През ловния излет времето било стабилно. Ловците и ловните водачи тръгнали към ловното поле в 17.00ч.
Ловец 1: Ловният водач и ловецът се качили на чакалото в 18.00ч. Малко след като се стъмнило на хранилката дошъл глиган. По сигнал на ловният водач, ловецът възпроизвел точен изстрел по него, при което дивото прасе паднало на място. По този начин приключил ловният излет с много добра слука.

Снимки с отстреляното животно

Снимка за спомен с трофея
Ловец 2: Ловният водач и ловецът се качили на чакалото в 17.50ч. Около 21.15ч. в гората покрай дивечовата нива минавала сюрия диви свине. Ловният водач я показaл на ловеца. Виждайки, че прасетата няма да излязат по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел точен изстрел по един от приплодите, при което прасето паднало на място. По този начин приключил ловният излет с много добра слука.

Снимки с отстреляното животно

Снимка с трофея

28.02.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 28.02.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Осветеността на луната била 99%. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 17.00ч. Двамата са се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 21.50ч. на хранилката е дошъл глиган. По сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел по него, при което дивото прасе изминало няколко метра и паднало на място. По този начин приключил ловният излет с добра слука.

Снимки с отстреляното животно

Снимка за спомен с трофея
Трофей

19.02.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 19.02.2021г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловният излет времето било стабилно. Ловецът и ловния водач тръгнали към ловното поле в 17.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Около 18.50ч на хранилката дошли сюрия диви свине. По сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел по един от приплодите, при което дивото прасе паднало на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки с отстреляното животно

Снимка с трофея
Снимка за спомен
Трофей

6.02.2021г. Индивидуален лов на чакало

На 06.02.2021г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил лов на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловният излет времето било стабилно. Ловецът и ловния водач тръгнали към ловното поле в 16.00ч. Двамата се качили на едно от чакалата в стопанството. Малко след като хранилката е пуснала царевицата са дошли две сърни и две сърнета. Същите са стояли там около час. Около 20.45ч на хранилката е дошло диво прасе. Разстоянието до него било около 70 метра. Изчакали го да започне да яде и по сигнал на ловния водач, ловеца възпроизвел изстрел, при което дивото прасе паднало на място. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки с отстреляното животно

Снимка с трофея
Снимка за спомен
Трофей

13.11.2020г. Индивидуален лов на чакало

На 13.11.2020г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който бил заявил да ловува на дива свиня, благороден елен и хищник. В организацията на ловния излет участвал 1 ловен водач.
През ловният излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 16.00ч. Двамата са се качили на едно от чакалата в стопанството. Там докато са стояли са видели сърна и трофеен сръндак, които са били на хранилката. Около 18.30ч. ловния водач забелязал глиган, който излязъл от гората и се приближавал към дивечовата нива. По негов сигнал, ловецът заел стрелкова позиция и възпроизвел изстрел, при което глигана паднал на място. Разстоянието до него било около 80 метра. По този начин приключил ловния излет с добра слука.

Снимки с отстреляното животно в ловното стопанство

Снимка с трофея
Снимка за спомен
Трофей

30.10.2020г. Индивидуален лов на издебване

На 30.10.2020г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който е заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето е стабилно. Ловецът и ловният водач тръгват към ловното поле в 16.00ч. Двамата отиват на дивечовите ливади в стопанството. Там, докато чакат, виждат няколко сърни и трофеен сръндак, който се прибира в гората. Около 19.30ч. на една от дивечовите ниви забелязват група диви свине. Ловният водач и ловецът започват издебване. Приближават на около 120 метра. Ловецът заема стрелкова позиция и по сигнал на ловния водач възпроизвежда изстрел, при което едно от прасетата пада на място. По този начин приключва ловния излет с добра слука.

Снимки за спомен с отстреляното животно в ловното стопанство

Снимка с трофея
Снимка за спомен
Трофей

16.10.2020г. Индивидуален лов на чакало

На 16.10.2020г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловният излет времето беше стабилно със слаб вятър. Ловецът и ловният водач тръгнаха към ловното поле в 17.00ч. Двамата се качиха на едно от чакалата в стопанството. Малко след като хранилката пуснала царевицата, до нея дошли млад елен с две кошути и теле. Те стояли там повече от два часа. Около 21.15ч. на хранилката дошла сюрия диви свине, в която имало и глиган. Разстоянието до тях било около 70 метра. Изчакали глиганът да се отдели от сюрията и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел и глиганът паднал на място. По този начин приключил ловния излет с много добра слука.

Снимки за спомен с отстреляното животно в ловното стопанство

Място за ловуване
Снимка с трофея
Трофей
Снимка за спомен

9.10.2020г.   Индивидуален лов на чакало

На 09.10.2020г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участвал 1 ловен водач.
През ловният излет времето било нестабилно. Периодично валяло дъжд. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 17.00ч. Двамата отишли на едно от чакалата в стопанството. Там видели няколко сърни, кошути и трофеен сръндак, който бързо прибягал и се прибрал в гората. Около 20.30ч на слънчогледовата нива бил забелязан глиган, който се хранил в нея.  Разстоянието до него било около 150 метра. Изчакали го да се приближи на около 60 метра и по сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което глигана паднал на място.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Трофей
Снимка за спомен
Снимка с трофея
Така завършил ловния излет с много добра слука за ловеца.

12.09.2020г.   Индивидуален лов на издебване

На 12.09.2020г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участвал 1 ловен водач.
През ловният излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле рано сутринта в 05.30ч. Двамата отишли на поляните в стопанството. Докато стоели там, видели възрастен трофеен сръндак, който бавно се прибирал в гората. Разстоянието до него било около 201 метра. По сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, сръндакът подскочил, изминал 5 метра и паднал в папрата.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Снимка за спомен от ловното поле
Трофей
Така завършил ловния излет с много добра слука за ловеца.

11.09.2020г.   Индивидуален лов на благороден елен

На 11.09.2020г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който заявил да ловува на благороден елен. В организацията на ловния излет участвал 1 ловен водач.
През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното стопанство в 17.30ч. Около 18.55ч. двамата се качили на чакалото на една от дивечовите ниви, засети със слънчоглед. Там ловните водачи наблюдавали по-рано трофеен екземпляр на благороден елен, който идвал заедно с кошути. Изминали около 15 минути, когато една притеснена кошута излязла, бягайки от гората. Тя направила обиколка на нивата и отново влязла в гората. Веднага след това от гората се чул рев на благороден елен. Ловният водач дал препоръка на ловеца да бъде нащрек. След около 5 минути на дивечовата нива излязъл елен на разстояние около 130 метра, който отново започнал да реве. Ловецът заел стрелкова позиция и по сигнал на ловния водач възпроизвел премерен и точен изстрел по животното, което при изстрела приклекнало и хукнало към вътрешността на дивечовата нива. Изминал повече от 150 метра елена, забавил крачка и след още няколко метра паднал на земята.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Място за ловуване
Трофей
Трофей
Снимка за спомен
Трофей
Така завършил ловния излет с много добра слука за ловеца.

30.08.2020г.   Индивидуален лов на издебване

На 30.08.2020г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловният излет времето е стабилно и горещо. Ловецът и ловният водач тръгват към ловното поле рано сутринта в 05.10ч. Двамата отиват на една от дивечовите ниви в стопанството. Там виждат сръндак и сърна, които спокойно пасат. Разстоянието до тях е около 100 метра. По сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвежда изстрел, при което сръндака подскача, изминава 5 метра и падна на земята.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Място за ловуване
Трофей
Снимка за спомен
Трофей
Така завършил ловния излет с много добра слука за ловеца.

28.08.2020г.   Индивидуален лов на издебване

На 28.08.2020г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловният излет времето беше стабилно и горещО. Ловецът и ловнияТ водач тръгнали към ловното поле в 17.45ч. В 19.00ч. двамата се качили на чакалото. Около 21.15ч ловнияТ водач забелязал глиган, който бил на около 150 метра. Глиганът бил неспокоен и подминал тичайки покрай хранилката. По сигнал на ловния водач, ловецЪТ възпроизвел изстрел по него на около 100метра, при което глиганът паднал на място.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Снимка за спомен
Трофей
Така завършил ловния излет с много добра слука за ловеца.

14.08.2020г.   Индивидуален лов на издебване

На 14.08.2020г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловният излет времето беше стабилно. Ловецът и ловният водач тръгнали към ловното поле в 17.45ч. В 19.00ч. двамата се качили на поляните на стопанството. На смрачаване около 20.35ч ловния водач е забелязал трофеен сръндак, който бил на около 250 метра. По сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвел изстрел, при което сръндакът подскочил, изминал около 20 метра и паднал на място.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

В очакване
Снимка за спомен
Трофей
По този начин завършил ловния излет с много добра слука за ловеца.

07.08.2020г.   Индивидуален лов на издебване

На 07.08.2020г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който е заявил лов на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловният излет времето е стабилно.
Ловецът и ловният водач тръгват към ловното поле в 17.45ч. В 19.00ч. двамата се качват на чакалото на Околчеста поляна. Около 19.10ч ловният водач започва да свири със свирка за сръндак. След около 5 минути забелязват трофеен сръндак, който е на около 140 метра. След малко забелязват още един трофеен сръндак на ливадата. Двата сръндака, пасейки, влизат в гората. Около 20.00ч. на лявата дивечова нива се появяват млад сръндак и сърна, които започват да пасят. По-късно от гората излиза първият забелязан сръндак. Той тръгва към солището. Разстоянието до него е около 90 метра. По сигнал на ловния водач, ловецът възпроизвежда изстрел, при което сръндакът пада на място.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Трофей
Място за ловуване
Снимка с трофея
По този начин завършил ловния излет с много добра слука за ловеца.

24.07.2020г.   Индивидуален лов на издебване

На 24.07.2020г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак. В организацията на ловния излет участва 1 ловен водач.
През ловния излет времето беше стабилно.
Ловният водач и ловецът тръгнаха към ловното поле в 17.30ч. Около 19.30ч на дивечовите ливади в стопанството ловния водач забеляза трофеен сръндак, който пасял около храстите. Разстоянието до него било 300 метра. След около 40 минутно издебване ловният водач и ловецът го доближили на около 140 метра, но сръндакът бил скрит в храстите. Ловният водач извадил свирка и започнал да свири. Ловецът заел стрелкова позиция. След няколкократно изсвирване сръндака ги доближил на около 10 метра. По сигнал на ловния водач ловецът възпроизвел изстрел по него. Сръндакът минал няколко метра и паднал.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Снимка за спомен
Място за ловуване
Снимка с трофея
По този начин завършил ловния излет с много добра слука за ловеца.

26.06.2020г.   Индивидуален лов на издебване

На 26.06.2020г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил лов на сръндак.
На ловният излет ловеца и ловният водач тръгнали към ловното поле в 17.30ч. Двамата са се качили на поляните в стопанството и заели позиция. Около 19.30ч ловният водач е забелязал трофеен сръндак, който излязъл от папратта и пасял. Показъл го ловеца. Разстоянието до него било около 140м. Изчакали го да се приближи на 80 м. Ловецът заел стрелкова позиция и след сигнал от ловния водач възпроизвел изстрел. Сръндакът паднал на място.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Снимка за спомен
Трофей
Място за ловуване
По този начин завършил ловния излет с много добра слука за ловеца.

29-30.05.2020г.   Индивидуален лов на чакало и издебване

На 29.05 и 30.05.2020г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостуваха ловци, които бяха заявили да ловуват на сръндак. В организацията на ловните излети участваха 3 ловни водача.
През ловните излети времето беше стабилно.
През първият ловен излет ловците и ловните водачи тръгнаха към ловното поле в 17.30ч. Около 20.00ч, на една от дивечовите ливади в стопанството, ловният водач забеляза трофеен сръндак, пасящ около храстите. Разстоянието до него било 286 метра. Ловецът заел стрелкова позиция и изчакал ловния водач да му даде сигнал, за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизвел изстрелът по сръндака, същия е минал няколко метра и паднал. По този начин с добра слука за ловеца завършил ловния излет.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Трофей
Снимка за спомен
На сутринта ловците и ловните им водачи тръгнаха към ловното стопанство в 05.00 часа. При издебването на единия ловец на една от дивечовите ниви в стопанството, ловният водач забелязал възрастен сръндак, които бил до хранилката. Разстоянието до него е било 85 метра. Ловецът заел стрелкова позиция и по сигнал на ловния водач възпроизвел точен изстрел, при което сръндака паднал на място. По този начин завършил ловния излет с много добра слука и за този ловец.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Снимка с трофея
Трофея

15-16.05.2020г.   Индивидуален лов на чакало и издебване

На 15.05 и 16.05.2020г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостуваха ловци, които бяха заявили да ловуват на сръндак. В организацията на ловните излети участваха 3 ловни водача.
През ловните излети времето беше стабилно.
На първият ловен излет ловците и ловните водачи тръгнаха към ловното поле в 17.45ч. Около 19.30ч на дивечовите ливади в стопанството единия ловец беше заел позиция, от която наблюдаваше голяма част от тях. В този момент ловният водач забеляза трофеен сръндак, който излезе от гората. Разстоянието до него беше 298 метра. Ловецът зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал, за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрел по сръндака, същият ударен в сърцето падна на място. По този начин завърши ловния излет с добра слука за ловеца.

Снимки за спомен

За спомен
За спомен
При издебването с втория ловец на поляните в стопанството ловния водач забелязва сърна и сръндак, легнали до един храст. Разстоянието до тях било 186 метра. След продължаване на издебването сърната и сръндака се скрили зад един бор на разстояние от 150 метра. Ловецът заел стрелкова позиция и по сигнал на ловния водач възпроизвел точен изстрел, при което сръндака паднал на място. По този начин завършил ловния излет с много добра слука и за този ловец.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Снимка за спомен
Снимка за спомен
Снимка за спомен
През вторият ловен излет ловците и ловните водачи отново тръгват към ловното поле в 17.45ч. Около 20.15ч по време на издебването в стопанството единият ловен водач чува рев на сръндак, който бягайки е излязъл от гората и се е спрял на една дивечова ливада. Разстоянието до него е било 60 метра. Ловецът с него бързо е заел стрелкова позиция и по сигнал на ловния водач е възпроизвел изстрел по него, при който сръндакът е бил ударен. Изминавайки около 30 метра същия е паднал.
Снимка с трофеите
Снимка с трофея
Ловният излет приключи с много добра слука.

19.01.2020г.   Лов на дива свиня на гонка

На 19.01.2020г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" се проведе лов на гонка на дива свиня. През ловния ден се проведоха 2 гонки. Бяха отстреляни 6 диви свине.

Места за ловуване на гонка

Място за ловуване
Място за ловуване
Място за ловуване
През ловният ден бяха видени много диви свине, сърни, сръндаци, елени и вълци в ловното стопанство.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Снимка с трофея
Трофея
Снимка за спомен
Снимка с трофеите
Снимка с трофея
Ловният излет приключи с много добра слука.

15-16.12.2019 г.   Лов на дива свиня на гонка

На 15.12.2019г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" се проведе лов на гонка на дива свиня. През ловният ден се проведоха 3 гонки. Бяха отстреляни 14 диви свине.

Места за ловуване на гонка

Място за ловуване
През ловният ден бяха видени много диви свине, сърни, сръндаци, елени и кошути в ловното стопанство.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Снимка за спомен
Трофеите
Снимка с трофеите
Снимка за спомен
Трофеите
Снимка с трофеите
Снимка за спомен
Ловният излет приключи с много добра слука.

10.11.2019 г.   Индивидуален лов на дива свиня

На 10.11.2019г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който бе заявил да ловува на дива свиня и хищник.
През ловният излет времето бе нестабилно.
На ловният излет ловецът и ловният водач тръгват към ловното стопанство в 16.00ч. Около 17.10ч, същите се качват на чакалото. Там виждат четири глигана и една сюрия диви свине. Около 18.20ч ловният водач забелязва глиган, който е излязъл от реката, пред чакалото. Той го показва на ловеца. Разстояние до него - около 30м. Ловецът заема стрелкова позиция в очакване ловният водач да му даде сигнал за възпроизвеждане изстрел. След изстрела по глигана, той пада на място. Малко по-късно, от ляво на чакалото, ловният водач забелязва глиган, който се движи надясно, на разстояние от около 170м. Показва го на ловеца и с точен премерен изстрел ловецът го е отстрелва.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Снимка за спомен
Трофейте
Така завършва ловния излет с много добра слука.

2-3.11.2019 г.   Лов на дива свиня на гонка

На 02.11.2019г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" се проведе лов на гонка на дива свиня. През ловният ден се проведоха 3 гонки. Бяха отстреляни 17 диви свине.

Места за ловуване на гонка

Място за ловуване
Място за ловуване
Място за ловуване
През ловният ден бяха видени много диви свине, сърни, сръндаци, елени и кошути в ловното стопанство.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Снимка за спомен
Трофеите
Снимка с трофеите
Снимка с трофеите
Ловният излет приключи с много добра слука.

27.10.2019 г.   Лов на дива свиня на гонка

На 27.10.2019г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" се проведе лов на гонка на дива свиня. През ловният ден се проведоха 3 гонки. Бяха отстреляни 6 диви свине.

Места за ловуване на гонка

Място за ловуване
Място за ловуване
Място за ловуване
През ловният ден бяха видени диви свине, сърни, сръндаци, елени и кошути в ловното стопанство.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Снимка с трофеите
Ловният излет приключи с добра слука.

26.10.2019 г.   Лов на дива свиня на гонка

На 26.10.2019г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" се проведе лов на гонка на дива свиня. През ловният ден се проведоха 3 гонки. Бяха отстреляни 3 глигана.

Места за ловуване на гонка

Място за ловуване
Място за ловуване
През ловният ден бяха видени вълци, диви свине, сърни, сръндаци, елени и кошути в ловното стопанство.

Снимки за спомен с отстреляните трофейни животни в ловното поле

Снимка с трофеите
Снимка за спомен
Снимка с трофеите
Ловният излет приключи с добра слука.

1 2 3...