• bg language
  • en language
  • ru language
Хотел Хънтинг Клуб Котел

НОВИНИ ОТ ЛОВНО СТОПАНСТВО ХЪНТИНГ КЛУБ КОТЕЛ

03.05.2018г.   Индивидуален лов на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловното поле
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния трофей
        На 03.05.2018г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак. На ловният излет ловеца и ловния водач тръгнаха към ловното поле в 17 00ч. Двамата се движеха по опреден маршрут на издебване. Около 20 10ч на една дивечова нива,където бяха спрели и оглеждаха близкия хълм забелязаха сръндак, който се насочваше към солището. Ловният водач го показа на ловеца. Разстоянието до него беше около 90м. Ловецът зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрел, същия падна на място и се свлечи по земята.

По този начин завърши ловния излет с добра слука.

09.03.2018г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния трофей
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с ловната слука
        На 09.03.2018г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил да ловува на дива свиня. През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловния водач тръгнали към ловното стопанство в 16 30ч. В 17 15ч двамата са се качили на чакалото. На хранилката е имало два сръндака и 3 сърни. На свечеряване от ляво зад хранилката ловния водач е забелязал глиган, който предпазливо се приближавал към нея. Показъл го е на ловеца. Разстоянието до глигана е било около 70м. Ловецът заел стрелкова позиция и възпроизвел точен изстрел, при което животното паднало на място.

По този начин завърши ловния излет с добра слука.

24.02.2018г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния трофей
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с ловната слука
        На 24.02.2018г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостува ловец, който беше дал заявка да ловува на дива свиня. На ловният излет времето беше нестабилно. Духаше вятър. Ловецът и ловния водач тръгнаха в 16 00ч към ловното стопанство. Малко след като се качиха на чакалото бяха забелязани сърни и сръндаци, които дойдоха на хранилката. След известно време на същите побягнаха и след малко на нея дойде сюрия диви свине. Ловният водач ги показа на ловеца. Той зае стрелкова позиция и по сигнал на водача възпроизведе точен изстрел, при което едно от прасетата падна на място.Разстоянието, на което беше отстреляно беше около 60м.

По този начин завърши ловния излет с добра слука.

22.02.2018г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с ловната слука
        На 22.02.2018г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил да ловува на дива свиня. През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловния водач тръгнали към ловното стопанство в 16 00ч. В 17 00ч двамата са се качили на чакалото. Малко по-късно на хранилката са дошли няколко сърни и сръндаци. На смрачаване от ляво зад хранилката ловния водач е забелязал глиган, който предпазливо се приближавал към нея. Показъл го е на ловеца. Разстоянието до глигана е било около 150м. Ловецът заел стрелкова позиция и възпроизвел точен изстрел, при което животното паднало на място.

По този начин завърши ловния излет с добра слука.

31.01.2018г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляното животно
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляното животно
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
        На 31.01.2018г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил да ловува на дива свиня и хищник. През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловния водач тръгнали към ловното стопанство в 16 30ч. Около 17 00ч двамата са се качили на чакалото. На дивечовата нива е имало две сърни и един сръндак, които са се хранили на хранилката. Малко по-късно зад хранилката ловния водач е забелязал диво прасе, което предпазливо е обикаляло около нея. Показал го е на ловеца. Разстоянието до него е било около 60м. Ловецът заел стрелкова позиция и възпроизвел точен изстрел, при което животното паднало на място.

По този начин завърши ловния излет с добра слука.

20.01.2018г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляното животно
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с ловната слука
        На 20.01.2018г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил да ловува на дива свиня и хищник. През ловния излет времето било нестабилно. Валеше сняг и духаше силен вятър. На ловният излет ловеца и ловния водач тръгнали към чакалото в 16 00ч. На смрачаване от дясно на дивечовата нива се е показъл млад глиган. Ловният водач го е показъл на ловеца. Той е заел стрелкова позиция и по сигнал е възпроизвел изстрел, при което диво прасе е паднало на място.

По този начин завърши ловния излет с добра слука.

19.12.2017г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляното животно
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляното животно
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с ловната слука
        На 19.12.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил да ловува на дива свиня. През ловния излет времето било стабилно. На ловният излет ловеца и ловния водач тръгнали в 16 00ч. към ловното стопанство. В 16 30ч двамата са се качили на чакалото. След около половин час отляво на дивечовата нива е дошла група диви свине. Ловният водач ги е показал на ловеца. Разстоянието до тях е било около 60м. Ловецът заел стрелкова позиция и възпроизвел точен изстрел, при което едно от дивите свине е паднало на място.

По този начин завърши ловния излет с добра слука.

08.12.2017г.   Индивидуален лов на чакало и издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляното животно
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляното животно
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с трофейния глиган
        На 08.12.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил да ловува на дива свиня и хищник. През ловния излет времето било стабилно. На ловният излет ловеца и ловния водач тръгнали към чакалото в 16 00ч. Малко след като са се качили в чакалото на дивечовата нива са дошли две сърни и два сръндака. Същите са се хранили спокойно, докато към тях са се приближили сюрия диви свине и са ги изплашили. Ловният водач ги е показъл на ловеца. Той е заел стрелкова позиция и по сигнал е възпроизвел изстрел, при което едното диво прасе е паднало на земята.

По този начин завърши ловния излет с добра слука.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Поглед от чакало
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с трофейния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Изглед към чакало
През следващите два дни се проведе групов лов на дива свиня. Бяха отстреляни 11 диви свине.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с един от участниците в лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на лова
През ловните дни бяха видяни диви свине, сърни, сръндаци и лисици в ловното стопанство.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляните животни
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляните животни
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстелян глиган
През вторият ловен ден дъжда премина в сняг.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с трофейния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Ловните излети приключиха с добра слука.

10.11.2017г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя с отстреляния трофей
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с трофейния глиган
        На 10.11.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил да ловува на дива свиня. През ловния излет времето било стабилно. Ловецът и ловния водач тръгнали към ловното стопанство в 16 00ч. В 16 45ч двамата са се качили на чакалото. Малко по-късно от ляво зад хранилката ловния водач е забелязал глиган, който предпазливо се приближавал към нея. Показъл го е на ловеца. Разстоянието до глигана е било около 50м. Ловецът заел стрелкова позиция и възпроизвел точен изстрел, при което животното паднало на място.

По този начин завърши ловния излет с добра слука.

05.11.2017г.   Лов на дива свиня на гонка

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с трофейния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния трофей
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляния дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния трофей
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
На 05.11.2017г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" се проведе лов на гонка на дива свиня. През ловният ден се проведоха 2 гонки. Бяха отстреляни 17 диви свине.

През ловният ден бяха видяни много диви свине, сърни, сръндаци, елени и кошути в ловното стопанство.

Ловният излет приключи с много добра слука.

22.10.2017г.   Лов на дива свиня на гонка

На 22.10.2017г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" се проведе лов на гонка на дива свиня.

През ловният ден се проведоха 2 гонки. Бяха отстреляни 1 вълк и 6 диви свине.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на ловуване на гонка
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с отстреляният вълк
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстрелян вълк
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстрелян глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка от подготовката на лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловците
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен от лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на участниците от лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с ловната слука
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимкана отстрелян трофеен глиган
През ловният ден бяха видяни много диви свине, сърни, сръндаци, елен и 9 броя вълци в ловното стопанство.

Ловният излет приключи с много добра слука.

13.08.2017г.   Индивидуален лов на чакало и издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на трофея
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с Управителя за спомен
        На 13.08.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил да ловува на дива свиня и сръндак. През ловния излет времето било стабилно. На ловният излет ловеца и ловния водач тръгнали по определения маршрут в 19 00ч. На една от дивечовите ливади, ловния водач е забелязал трофеен сръндак, който е пасял. Разстоянието до него е било около 300м. Показъл го е на ловеца. След кратко издебване двамата наближили сръндака до около 70м. Ловецът заел стрелкова позиция и възпроизвел точен изстрел, при което животното паднало на място.

12.08.2017г.   Индивидуален лов на чакало и издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на трофея
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния сръндак
        На 12.08.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил да ловува на дива свиня и сръндак. През ловния излет времето било стабилно. На ловният излет ловеца и ловния водач тръгнали по определения маршрут в 19 00ч. Докато се движили с джипа по пътя, ловния водач е видял трофеен сръндак, който е пасял встрани от пътя. Показъл го е на ловеца. Разстоянието до сръндака било около 50м. Ловецът заел стрелкова позиция и възпроизвел точен изстрел, при което животното паднало на място.

28-29.07.2017г.   Индивидуален лов на чакало и на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния трофей
        На 28 и 29.07.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил да ловува на дива свиня и сръндак. През ловните излети времето било стабилно. На вторият ловен излет ловеца и ловния водач тръгнали по определения маршрут в 04 30ч. Около 05 30ч същите са отишли до една от дивечовите ниви на стопанството . Там са били видяни сюрия диви свине и един сръндак. Ловният водач ги показал на ловеца. След кратко издебване към сюрията същата се прибрала в гората. Ловният водач и ловеца ги последвали. В началото на гората ловният водач е забелязал сръндак, който е гонел една сърна. След кратко гонене сръндака е легнал на земята. Разстоянието до сръндак било около 150м. Приближили са се до тях на разстояние около 70м. Ловецът заел стрелкова позиция и изчакал ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизвел изстрел по сръндака, същия паднал на място. По този начин завърши ловния излет с добра слука.

15.07.2017г.   Индивидуален лов на чакало и на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка от мястото на отстрела
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния сръндак
        На 14 и 15.07.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който бил заявил да ловува на дива свиня и сръндак. През ловните излети времето било стабилно. На първият ловен излет ловеца и ловния водач тръгнали по определения маршрут в 19 00ч. Около 20 30ч същите са отишли до едно от чакалата на стопанството . Там са били видяни два сръндака и две сърни. Ловният водач ги показал на ловеца. Разстоянието до единия сръндак било около 150м. Ловецът заел стрелкова позиция и изчакал ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизвел изстрел по сръндака, същия паднал на място. По този начин завърши ловния излет с добра слука.

23.06.2017г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца заедно с трофейния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляния дивеч
        На 23.06.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостувал ловец, който заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участвали 2 ловни водача. През ловният излет времето било стабилно и горещо. На ловният излет ловеца и ловния водач тръгнали в ловното поле в 18 00ч. Около 18 50ч същите се качили на чакалото. На смрачаване от дясно на дивечовата нива предпазливо от папратта излязъл трофеен глиган, който започнал да наблюдава язовец,който се хранел на хранилката. Ловният водач го показал на ловеца. Разстоянието до него било 70м. Ловецът заел стрелкова позиция и изчакал ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизвел изстрел глигана паднал на място.

По този начин завършил ловния излет с много добра слука за ловеца.

17.06.2017г.   Индивидуален лов на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловното място
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
На 17.06.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня. Времето беше нестабилно. Валеше периодично дъжд. Ловният излет започна с тръгване в 18 00ч. към ловното стопанство. В 18 45ч ловния водач и ловеца се качиха на чакалото. Около 19 50ч ловния водач видя глиган, който се движеше по насрещния хълм и го показа на ловеца. Разстоянието до него беше около 70м. Ловецът зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрел по глигана, същия започна бавно да се изтегля и се скри в храстите. След около минута глигана беше забелязан високо на хълма на разстояние около 170м. Ловецът възпроизведе втори изстрел, при което глигана се свлече падайки и се спря до едно дърво.

По този начин завърши ловния излет с много добра слука за ловеца.

02.06.2017г.   Индивидуален лов на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца заедно с трофейния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на трофейния дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
        На 02.06.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак. На ловният излет ловеца и ловния водач тръгнаха към ловното поле в 17 30ч. Двамата се движеха по опреден маршрут на издебване. Около 20 10ч на една дивечова нива,където бяха спрели и оглеждаха близкия хълм забелязаха глиган,който бързо премина и се скри. Малко по-късно от същото място на ръба на гората беше забелязан трофеен сръндак. Ловният водач го показа на ловеца. Разстоянието до него беше около 220м. Ловецът зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрел, същия падна на място и се свлечи по земята.

По този начин завършил ловния излет с много добра слука за ловеца.

11-12.05.2017г.   Индивидуален лов на чакало и издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Ловеца с отстреляния трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя с отстреляният трофей
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстрелян трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Ловеца с отстреляния приплод
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния приплод
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляния приплод
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния трофей
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
На 11-12.05.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостуваха ловци, които бяха заявили да ловуват на дива свиня, сръндак и хищник. В организацията на ловните излети участваха 2 ловни водача. През ловните излети времето беше стабилно. На първият ловен излет ловеца и ловния водач тръгнаха в ловното поле в 17 00ч. Около 18 30ч същите се качиха на чакалото. На дивечовата нива бяха забелязани два сръндака, които стояха на ръба на гората. Малко по-късно излязоха и две сърни и един млад сръндак, които започнаха да се гонят и играят. Към 19 20ч на ръба на гората до тях беше забелязан трофеен сръндак. Ловният водач ги показа на ловеца. Разстоянието до него беше 145м. Ловецът зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрел, същия подскочи и падна.

На същият ловен излет ловеца имаше възможността да отстреля на издебване и един приплод. Разстоянието до него беше около 70м. Ловният водач е видял сюрия диви свине, след което ги е показал на ловеца. Той е заел стрелкова позиция и по сигнал на ловния водач е възпроизвел точен изстрел, при което приплода е паднал на място.

По този начин завършил ловния излет с много добра слука за ловеца. На вторият ловен излет другия ловец и ловния водач тръгнаха към ловното поле в 05 00ч. Двамата се движеха по опреден преди това маршрут. На една от дивечовите местности беше забелязан трофеен глиган, които спокойно се хранеше на хранилката. Ловният водач го показа на ловеца. Предпазливо и безшумно двамата се качиха на чакалото. Разстоянието до него беше 60м. Ловецът зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрел глигана падна на място.

По този начин завършил ловния излет с много добра слука за ловеца.

10.05 - 11.05.2017г.   Индивидуален лов на чакало и издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с отстреляния дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстрелян трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
От 10.05 до 11.05.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и сръндак. В организацията на ловните излети участваха 2 ловни водача. През ловните излети времето беше стабилно. На първият ловен излет ловеца и ловния водач тръгнаха в ловното поле в 17 30ч. Около 19 30ч същите се качиха на чакало. На смрачаване зад хранилката от дивечовата нива с тревни смески се появи глиган, който плахо и неспокойно се приближи към хранилката на около 10м зад нея. Ловният водач го показа на ловеца. Разстоянието до него беше около 80м. Ловецът зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрел по глигана, същия ударен в сърцето измина около 30м и падна. По този начин завърши ловния излет с добра слука.

На вторият ловен излет ловеца имаше възможността на отстреля на издебване трофеен сръндак. Разстоянието, на което беше издебнат и отстрелян беше около 40м. Ловният водач е видял животното, след което го е показал на ловеца. Той е заел стрелкова позиция и по сигнал на ловния водач е възпроизвел точен изстрел, при което сръндака е паднал на място. По този начин завършили ловните излети с много добра слука за ловеца.

05-07.05.2017г.   Индивидуален лов на чакало и на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловното място
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
От 05.05 до 07.05.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостуваха ловци, които бяха заявили да ловуват на дива свиня и хищник. В организацията на ловните излети участваха 2 ловни водача. През ловните излети времето беше нестабилно. Беше облачно и периодично валеше дъжд. На един от ловните излети ловеца и ловния водач тръгнаха в ловното поле в 17 00ч. Около 19 10ч същите се качиха на чакалото. На смрачаване зад хранилката излязоха сюрия диви свине. Ловният водач ги показа на ловеца. Разстоянието до тях беше около 70м. Ловецът зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрел по един глиган, същия падна на място. По този начин завърши ловния излет с добра слука.

На същият ловен излет другият ловец имаше възможността на отстреля на издебване трофеен глиган. Разстоянието до него беше около 80м. Ловният водач е видял животното след което го е показал на ловеца. Той е заел стрелкова позиция и по сигнал на ловния водач е възпроизвел точен изстрел, при което глигана е паднал на място. По този начин завършил ловния излет с много добра слука за двамата ловци.

21.04.2017г.   Индивидуален лов на издебване и на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловното място
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляният дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния приплод
        На 21.04.2017г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостува ловец, който беше дал заявка да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. На единият ловен излет времето беше нестабилно. Валеше сняг. Ловецът и ловния водач тръгнаха в 18 00ч към ловното стопанство. Малко след като се качиха на чакалото беше забелязано диво прасе, което обикаляше дивечовата нива. След известно време същото посети хранилката. По сигнал на ловния водач- ловеца възпроизведе точен изстрел и дивото прасе падна на място. Разстоянието, на което беше отстреляно беше около 60м. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

07-08.04.2017г.   Индивидуален лов на издебване и на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловното място
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляният дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния приплод
        На 07-08.04.2017г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостува ловец от Варна, който беше дал заявка да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. На един от ловните излети времето беше стабилно. Ловецът и ловния водач се качиха в 18 00ч. на чакалото. Ловецът имаше слуката да отстреля дива прасе. Разстоянието, на което го отстреля беше около 70м. С точен възпроизведен изстрел от ловеца дивото прасе падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

31.03.2017г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловното място
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
На 31.03-01.04.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец за 2 дни, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. През един от ловните излети времето беше стабилно и слънчево. Ловецът и ловния водач се качиха в 18 15ч на чакалото . Ловецът имаше възможност да наблюдава продължително време сръндаци и сърни на дивечовата нива. Съвсем скоро на смрачаване ловния водач забеляза глиган, който плахо и предпазливо се приближаваше към хранилката. След като му го показа на ловеца, той се приготви, прицели и с точен изстрел повали животното на място. Така приключи ловния излет с много добра слука.

22.03.2017г.   Индивидуален лов на издебване и на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловното място
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляният дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния приплод
        На 22.03.2017г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостуваха ловци от Варна, които бяха дали заявка да ловуват на дива свиня и хищник. В организацията на ловния излет участваха 2 ловни водача. По време на ловния излет времето беше стабилно. Ловците и ловните водачи тръгнаха в 16 30ч към ловното поле. По време на пътуването бяха наблюдавани няколко сърни и сръндака. Единият ловец имаше слуката да отстреля един трофеен глиган на едно от чакалата. Разстоянието, на което го отстреля беше около 70м. С точен възпроизведен изстрел от ловеца глигана падна на място. Другият ловец отстреля приплод на друго чакало. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

17.03.2017г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловното място
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляният дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния приплод
        На 17.03.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния уикенд участва 2 ловни водача.

През ловният излет времето беше стабилно. Слънцето грееше. Ловецът и ловния водач тръгнаха в ловното поле в 16 00ч. Около 17 10ч същите се качиха на чакалото. Около 18 15ч. зад хранилката излязоха сюрия диви свине. Ловният водач ги показа на ловеца. Разстоянието до тях беше около 80м. Ловецът зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца приплода падна на място. По този начин завърши ловния излет с добра слука.

29.01.2017г.   Индивидуален лов на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с отстреляния дивеч
На 29.01.2017г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния уикенд участва 2 ловни водача. През ловният излет времето беше стабилно. Слънцето грееше. Ловецът и ловния водач тръгнаха на издебване по определения маршрут в 10 30ч. Ловецът имаше възможност по време на обиколката да наблюдава няколко сюрии диви свине, които се препичаха по южните склонове и ровеха за храна в затрупаната от сняг земя. Около 11 40ч при извършване на обиколката по определения маршрут беше забелязан глиган на пътя, който спокойно се движеше. Ловният водач го показа на ловеца. Разстоянието до глигана беше около 80м. Ловецът бавно слезе от АТВ-то зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца глигана падна на място.

След това ловецът и ловния водач продължиха лова на издебване. Около 14 00ч малко преди една от дивечовите ниви бяха забелязани група диви свине на пътя, които като усетиха АТВ-то започнаха да бягат към гората. Ловният водач много бързо ги показа на ловеца. Разстоянието до тях беше около 80м. Ловецът веднага слезе от АТВ-то зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца едно от животните падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

29.12.2016г.   Индивидуален лов на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловния терен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с отстреляния дивеч
На 29.12.2016 г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостуваха ловци, който бяха дали заявка да ловуват на дива свиня и хищник.

Ловният излет започна с тръгване на издебване в късния следобед. При движение по определения маршрут беше забелязан глиган на около 140м, който бавно и спокойно се движеше и ровеше в снега. Съобразявайки се с посоката на вятъра ловния водач и ловците започнаха да приближават и издебват животното. Не след дълго време след като излезе на чиста позиция ловния водач даде сигнал и разрешение за стрелба при готовност от страна на ловците. Ловците заели позиция и с премерени изстрели от около 40м отстреляха животното, което падна на място. По този начин приключи ловния излет.

10.12.2016г.   Лов на дива свиня на гонка

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на ловуване на гонка
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с отстреляният вълк
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстрелян трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстрелян приплод
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен от лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с участниците от лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с ловната слука
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с всички участници от лова
На 10.12.2016г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" се проведе лов на гонка на дива свиня. През ловният ден се проведоха 2 гонки. Бяха отстреляни 1 вълк и 11 диви свине.

През ловният ден бяха видяни много диви свине, сърни, сръндаци, кошути, елени и вълци в ловното стопанство.

Ловният излет приключи с много добра слука.

26 - 27.11.2016г.   Лов на дива свиня на гонка

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на ловуване на гонка
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на ловуване на гонка
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на ловуване на гонка
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляния хищник
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с всички участници в лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с отстрелян хищник
        На 26 и 27.11.2016г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" се проведе лов на гонка на дива свиня. Двата ловни излета включваха по 3 гонки на ден. Гостуваха редовни клиенти на стопанството и ловци, които бяха заявили предварително участие.

През двата ловни дни бяха видяни много диви свине, сърни, сръндаци, кошути, елени и вълци в ловното стопанство.

На първият ловен ден бяха отстреляни три диви свине.

На вторият ловен излет паднаха още четири диви свине и един вълк. Ловният излет приключи с много добра слука.

29 - 30.10.2016г.   Лов на дива свиня на гонка

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Едно от местата на ловуване на гонка
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с ловната слука
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Едно от местата на ловуване на гонка
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка по време на лов
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с участниците в лова и ловната слука
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с отстреляния глиган
        На 29 и 30.10.2016г. в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" се проведе лов на гонка на дива свиня. Двата ловни излета включваха по 3 гонки на ден. Гостуваха редовни клиенти на стопанството и ловци, които бяха заявили предварително участие.

На първият ловен ден бяха отстреляни шест глигана и един вълк.

На вторият ловен излет паднаха още седем диви свине. Ловният излет приключи с много добра слука.

През двата ловни дни бяха видяни много диви свине, сърни, сръндаци, кошути, елени и вълци в ловното стопанство.

19.10.2016г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляният хишник
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляният вълк
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца заедно с отстреляния вълк
        На 19.10.2016 г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостува ловец от Варна, който беше дал заявка да ловува на вълк.

Ловният излет започна с качване на стървилището около 19 часа. След кратък престой на чакане на стървилището излязоха два вълка, които предпазливо започнаха да обикалят около него. Ловният водач даде сигнал и разрешение за стрелба при готовност от страна на ловеца. Ловецът зае позиция и с премерен точен изстрел от около 70м отстреля единия вълк. По този начин приключи ловния излет с добра слука.

22 - 24.09.2016г.   Индивидуален лов на издебване и на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляният двугодишен приплод
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с ловната слука
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца заедно с отстреляния приплод
        От 22.09.2016 г. до 24.09.2016 г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостува ловец от Варна, който беше дал заявка да ловува на дива свиня, сръндак и хищник. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. На един от ловните излети времето беше стабилно. Ловецът и ловния водач тръгнаха към едно от чакалата. При приближаване до чакалото на около 50м от него е забелязано животно- дива свиня, която е била обърната и стояла неподвижно. Ловният водач веднага вдигнал бинокъла и огледал животното. Оказало се мъжки двугодишен приплод. По негов сигнал ловеца се прицелил и го повалил на място. По този начин приключи ловния излет.

15 - 17.09.2016г.   Индивидуален лов на издебване и на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляният трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя с отстреляния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца заедно с отстреляния трофеен глиган
        От 15.09.2016 г. до 17.09.2016 г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостува ловец от Варна, който беше дал заявка да ловува на дива свиня, сръндак и хищник. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. На един от ловните излети времето беше стабилно. Имаше пълнолуние. Ловецът и ловния водач се качиха на едно от чакалата. Ловецът имаше слуката да отстреля един трофеен глиган на едно от чакалата. Разстоянието, на което го отстреля беше около 70м. С точен възпроизведен изстрел от ловеца глигана падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

11.09.2016г.   Индивидуален лов на издебване и на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка от чакалото
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя с отстреляния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца заедно с отстреляния трофеен глиган
        На 11.09.2016 г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостува ловец, който беше дал заявка да ловува на дива свиня и сръндак. Ловният излет започна с издебване в 18 30ч и качване на чакало в 19 10ч. 30 минути след качване на чакалото се чу шумолене от листата по ръба на гората на приближаващо се към хранилката животно. Тогава ловният водач и ловеца започнаха да чакат да излезе животното. Малко по-късно беше забелязан глиган, който предпазливо започна да излиза от гората. След като излезе на чиста позиция ловния водач даде сигнал и разрешение за стрелба при готовност от страна на ловеца. Ловецът заел позиция и с премерен изстрел от около 60м отстреля животното, което падна на място. По този начин приключи ловния излет.

10.09.2016г.   Индивидуален лов на ход за пернат дивеч

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловното поле
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка от мястото на ловът
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляните падпадъци
        На 10.09.2016 г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостуваха 3 ловци от София, които бяха дали заявка да ловуват на пътпъдък и сръндак. Ловният излет започна с тръгване към дивечовите ливади в 6 30ч. При пристигането на тях всеки ловец взе своето куче и след подреждане в права линия от ръководителя на лова, същия подаде сигнал за започването му. След около 3 часа лова приключи и ловците видимо доволни се прибраха в хотела , където бяха отседнали. Същите споделиха, че отново ще посетят ловното стопанство и за друг вид дивеч. По този начин приключи ловния излет.

09.09.2016 г   Индивидуален лов на издебване и на чакало

 

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляният трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния трофей
   От 09.09.2016 г. до 10.09.2016 г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостува  ловец от Варна, който беше дал заявка да ловува на дива свиня, сръндак и хищник. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача.

На първият ловен излет времето беше стабилно. Ловецът и ловния водач влязоха в 18 30ч в ловното стопанство. Ловецът имаше слуката да отстреля един селекционен сръндак на издебване привечер по поляните в стопанството. Разстоянието, на което го отстреля беше около 50м. С точен възпроизведен изстрел от ловеца сръндака падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

 

02-04.09.2016г.   Индивидуален лов на издебване и на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляните вълци
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя с отстреляните хишници
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка от ловната слука
        От 02.09.2016 г. до 04.09.2016 г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостува ловец от Варна, който беше дал заявка да ловува на дива свиня, сръндак и хищник. На първото ловно излизане голяма слука споходи ловеца. То започна с издебване в 18 30ч и качване на чакалото за хищници. При качване на стървилището бяха забелязани два вълка на него, които се скриха. Тогава ловният водач и ловеца започнаха да чакат да излезе хищник. Малко по-късно беше забелязан малък вълк, който предпазливо започна да излиза и влиза около стървилището, след което изчезна. Веднага след него от противоположната му страна изскочи по-голям вълк, при което ловния водач даде сигнал и разрешение за стрелба при готовност от страна на ловеца. Ловецът заел позиция и с премерен изстрел от около 70м отстреля животното, което започна да се върти и скимти. Миг по-късно от същата страна изскочи друг вълк. Ловният водач веднага даде сигнал на ловеца за това и ловеца се прицели и събори на място с точен удар втория вълк. По този начин приключи ловния излет.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на с отстреляния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловците с отстреляните пъдпадъци
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловците и отстреляния сръндак
Ловният излет продължи с лов на пътпъдъци. В него участваха двамата ловци, трима ловни водачи и 2 бр. кучета.

На вторият ловен излет ловците излязоха с ловните си водачи на дивечовите поляни за пътпъдък.

След приключване на пернатия лов ловците видимо доволни се прибраха в хотела , където бяха отседнали. Същите споделиха, че отново ще посетят ловното стопанство и за друг вид дивеч.

26-28.08.2016г.   Индивидуален лов на издебване и на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния вълк
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния вълк
        От 26.08.2016 г. до 28.08.2016 г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостува ловец от Варна, който беше дал заявка да ловува на хищник. Първият ловен излет започна с качване на чакалото в 18 30ч. Ловният водач и ловеца започнаха да чакат да излезе хищник. Малко по-късно бяха забелязани два вълка, които предпазливо започнаха да излизат и влизат около стървилището, след което изчезнаха и до края на ловния излет не се показаха. На следващият ден ловния водач и ловеца се качиха на стървилището по същото време и започнаха да чакат да излезе хищник. Също като на първия излет от лявата страна на стървилището плахо започна да се подава вълк, който влизаше и излизаше от тревата. Ловецът бавно зае позиция и започна да чака да излезе хищника на позиция, от която може да бъде стреляно по него. След около 15-20минути вълка излезе на стървилището и с точен, премерен изстрел беше повален на място. Така приключи лова с много добра слука за ловеца.

26-28.08.2016г.   Индивидуален лов на издебване и на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния сръндак с Управителя на стопанството
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния сръндак
        От 26.08.2016 г. до 28.08.2016 г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостува ловец от Варна, който беше дал заявка да ловува на дива свиня, сръндак и хищник. Първият ловен излет започна с издебване в 18 30ч. По време на обиколката от джипа беше забелязан от ловния водач сръндак, който спокойно се хранеше в гората. Без да гасят джипа той и ловеца слязоха от него. Тогава ловният водач даде разрешение за стрелба при готовност от страна на ловеца. Ловецът зае позиция и с премерен изстрел от около 40м повали животното.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния приплод
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя с отстреляния приплод
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния приплод
        Натоварихме го и продължихме по маршрута. Около 20 00ч се качихме на едно от чакалата . Там постояхме малко и на хранилката дойде сюрия диви свине. С помощта на бинокъла ловния водач видя, че в сюрията имаше мъжки приплоди. Показа ги на Ловеца и той бавно зае позиция към хранилката. Тогава след сигнал на ловния водач той възпроизведе изстрел и приплода падна на около 10 м на място. По този начин приключи ловния излет с много добра слука.

26-28.08.2016г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния приплод
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на приплода
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния приплод
        От 26.08.2016 г. до 28.08.2016 г. в Ловно стопанство „Хънтинг клуб Котел” гостува ловеца от Варна Янислав Добрев-Тигъра, който беше дал заявка да ловува на дива свиня, сръндак и хищник. Първият ловен излет започва с качване на чакало в 19 00 ч. На дивечовата нива са наблюдавани сръндак и сърни. Около 19 45 ч. сюрия диви свине навлизат от гората в посока хранилката и прогонват сръндака и сърните. Ловният водач определя заявеното животно за отстрел и дава разрешение за стрелба при готовност от страна на ловеца. Изстрелът е произведен от разстояние около 80 м с карабина „RUGER-M77”, кал.308WIN. Пожелаваме на младия ловец много слука в бъдещите му ловни излети.

29-30.07.2016г.   Индивидуален лов на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с трофейния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя с отстреляния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния трофеен глиган
        На 29-30.07.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак и дива свиня . В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. Времето беше стабилно през ловните излети. На единият от тях ловеца и ловния водач издебвайки по определения маршрут се качиха на една дивечова нива, покрай която минаваха. На хранилката на дивечовата нива беше забелязан млад глиган, който спокойно се хранеше. Ловният водач го показа на ловеца. Разстоянието до него беше около 70м. Ловецът бавно взе карабината и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца глигана падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловното поле
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляните сръндаци
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния дивеч

15-16.07.2016 г   Индивидуален лов на издебване

 

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляният трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя с отстреляния трофей
   На 15-16.07.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача.

Времето беше стабилно през ловните излети. На единият от тях ловеца и ловния водач издебвайки по определения маршрут се качиха на едно от чакалата, покрай които минаваха. Около 21 00ч на хранилката на дивечовата нива беше забелязан сръндак, който спокойно започна да се храни. Ловният водач го показа на ловеца. Разстоянието до него беше около 50м. Ловецът бавно взе карабината и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца сръндака падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

 

07-09.07.2016г.   Индивидуален лов на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Отстреляния трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя с отстреляния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния трофеен сръндак
        На 07,08-09.07.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостуваха ловци, които бяха заявили да ловуват на сръндак. В организацията на ловния уикенд участваха 3 ловни водача. През първият ловен излет времето беше стабилно. Ловецът и ловния водач тръгнаха на издебване по определения маршрут. При извършване на обиколката с джипа на една от дивечовите ниви беше забелязан сръндак, който спокойно се хранеше. Ловният водач го показа на ловеца. Разстоянието до него беше около 70м. Ловецът бавно слезе от колата зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца сръндака падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на сюрия диви свине
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя с отстреляния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния дивеч
        На вторият ловен излет времето отново беше стабилно. Слънцето грееше. Ловецът и ловния водач тръгнаха на издебване в 18 30ч по определения маршрут. На една от хранилките са видели сюрия диви свине, като ловеца ги е снимал дори.

След това са отишли на друга дивечова нива, където по светло са издебнали един сръндак и са го отстреляли. По този начин ловния излет приключи с добра слука. На последният ловен излет тръгнахме с единия ловец по определения маршрут. Спирайки джипа на около 100м пред едно от чакалата и издебвайки до него ловния водач видя един сръндак , който пасеше до дивечовата нива. Той го показа на ловеца. Разстоянието до него беше около 50м. Ловецът бавно зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца сръндака падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

02.07.2016 г   Индивидуален лов на издебване

 

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляният трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Ловецът с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Ловецът с отстреляния трофеен глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя с отстреляния дивеч
    На 02.07.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния уикенд участва 2 ловни водача.

    През ловният излет времето беше стабилно. Слънцето грееше. Ловецът и ловния водач тръгнаха на издебване по определения маршрут в 18 30ч. Ловецът имаше възможност по време на обиколката да наблюдава няколко сърни и два млади сръндака. Около 21 40ч при извършване на обиколката по определения маршрут беше забелязан глиган на поляните, което спокойно се хранеше. Ловният водач го показа на ловеца. Разстоянието до глигана беше около 120м. Ловецът бавно слезе от колата зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца глигана падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

 

10.06 - 11.06.2016г.   Индивидуален лов на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Отстреляния трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния трофеен сръндак
        На 10-11.06.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостуваха двама ловци, които бяха заявили да ловуват на сръндак и трофеен глиган. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. На първият ловен излет времето беше стабилно. Слънцето грееше. Ловецът и ловния водач тръгнаха на издебване по определения маршрут в 17 30ч. Ловецът имаше възможност по време на обиколката да наблюдава сърни и сръндаци. Около 21 20ч при извършване на обиколката по определения маршрут беше забелязан по пътя сръндак от ловния водач. Той го показа на ловеца. Разстоянието до сръндака беше около 40м. Ловецът бавно зае стрелкова позиция и изчака ловния водач да му даде сигнал за да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца сръндака падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

31.05 - 01.06.2016г.   Индивидуален на сръндак на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на ловуване
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с Управителя и отстреляния дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя и ловния водач с отстреляния дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца, ловния водач и отстреляния сръндак
        На 31.05-01.06.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на сръндак. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. На първият ловен излет времето беше променливо. Валеше дъжд и слънцето грееше. Ловецът и ловния водач тръгнаха на издебване по определения маршрут в 17 30ч. Ловецът имаше възможност по време на обиколката да наблюдава сърни и сръндаци. Около 19 50ч в дивечова ливада беше забелязан трофеен сръндак от ловния водач. Той го показа на ловеца. Ловецът постави триногата на земята и постави карабината на нея. Разстоянието до сръндака беше около 70м. След като за кратко се завъртя и застана странично ловния водач даде сигнал на ловеца, че е време да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца сръндака побягна и след 2-3 секунди падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

27-29.05.2016 г   Индивидуален лов на сръндак на издебване

 

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Отстреляните трофейни сръндаци
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на трофейните сръндаци и ловния водач
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя и ловния водач с отстреляния дивеч
     На 27-29.05.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостуваха ловци, които бяха заявили да ловуват на сръндак. В организацията на ловния уикенд участваха 4 ловни водача.     На първият ловен излет времето беше ясно и слънчево. Ловците и ловните водачи тръгнаха на издебване по различни маршрути в ловното поле в 17 00ч. Ловците имаше възможност да наблюдават сърни, сръндаци и глиган. Единият от ловците за около час отстреля два сръндака. Разстоянието до тях беше между 80 и 120м. По този начин ловния излет приключи с добра слука.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Ловецът с отстреляния трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на трофейния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя и ловеца с отстреляния трофеен сръндак
На вторият ловен излет времето отново беше ясно. Ловците и ловните водачи тръгнаха на издебване по различни маршрути в ловното поле в 17 00ч. Около 19 40ч един от ловците имаше възможността да види, издебне и отстреля сръндак, който спокойно ядеше на дивечовата ливада. По този начин ловния излет приключи с добра слука.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Места на ловуване
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Ловецът заедно с трофея
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя и ловеца с отстреляния дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на Управителя и ловяния водач с отстреляния трофей
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца, ловния водач и отстреляния сръндак
Третият ловен излет започна рано сутринта в 5 30ч. На него участва ловец, който беше дошъл предния ден. Времето беше ясно и слънчево. Докато се движеха с джипа на стопанството по маршрута за лов ловния водач забеляза в гората трофеен сръндак, който беше с една сърна.Разстоянието до тях беше около 50м. Бавно спря джипа без да го изгася и го показа на ловеца. Той слезе от джипа и започна да заема подходяща позиция , от която възпроизведе точен изстрел. След него сръндака падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

20-21.05.2016 г   Индивидуален лов на чакало

 

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Ловецът с отстреляния трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на трофейния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловния водач с отстреляния дивеч
На 20-21.05.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостуваха ловци, който бяха заявили да ловуват на сръндак, дива свиня и хищник. В организацията на ловния уикенд участваха 3 ловни водача. На първият ловен излет времето беше променливо. Грееше слънце, а късния следобед валеше дъжд. Ловците и ловните водачи влязоха в 19ч в ловното стопанство. Единият ловец имаше слуката за около час да отстреля два сръндака на издебване привечер по поляните в стопанството. Разстоянието, на което ги отстреля беше около 100-120м. С два точни възпроизведени изстрела от ловеца сръндаците паднаха на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Отстреляните сръндаци
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Ловецът с отстреляния трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловците с трофейния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляния дивеч
На вторият ловен излет времето отново беше нестабилно. Ловците и ловните водачи тръгнаха в 05 30ч към дивечовите ливади на стопанството, където щяха да ловуват за сръндаци на ход . Около 8 30ч на една от дивечовите ливади беше забелязан трофеен сръндак, който спокойно ядеше. След като го забеляза ловния водач го показа на ловеца. Ловецът взе карабината и застана на удобна позиция, в която да може да стреля по него. Разстоянието до сръндака беше около 120м. Ловецът възпроизведе изстрел по сръндака и той падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

13-14.05.2016 г   Индивидуален лов на сръндак

 

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Ловецът с отстреляния трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на трофейния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловния водач с отстреляния дивеч
На 13-14.05.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и сръндак. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. На първият ловен излет времето беше променливо. Валяше дъжд и слънцето грееше. Ловецът и ловния водач се качиха в 19ч на чакалото . Ловецът имаше възможност да наблюдава продължително време сърни. Съвсем скоро около 20 10ч на дивечова нива с тревни смески излезе трофеен сръндак, който спокойно ядеше. След като го забеляза ловния водач го показа на ловеца. Ловецът взе карабината и започна да чака удобна позиция, в която той ще застане за да стреля по него. Разстоянието до сръндака беше около 50м. След като за кратко се завъртя и застана странично ловния водач даде сигнал на ловеца, че е време да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца сръндака падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Отстреляният трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с трофейния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловния водач с отстреляния дивеч
На вторият ловен излет времето отново беше нестабилно. Слънцето грееше, заоблачи се, гърмеше и валеше. Ловецът и ловния водач се качиха в 19 ч на дивечовите ливади . Около 20 30ч на една от дивечовите ливади беше забелязан трофеен сръндак, който спокойно ядеше. След като го забеляза ловния водач го показа на ловеца. Ловецът взе карабината и започна да се приближава към него до достигане на удобна позиция, в която да може да стреля по него. Разстоянието до сръндака, след като се приближи беше около 80м. Ловецът възпроизведе изстрел по сръндака и той падна на място. След около 5 минути заваля проливен дъжд, който прекрати ловния излет. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

08-09.05.2016 г   Индивидуален лов на чакало

 

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Място на лова
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Отстреляният трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния трофеен сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимкана ловния водач с отстреляния дивеч
На 08-09.05.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и сръндак. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. На първият ловен излет времето беше променливо. Валяше дъжд и слънцето грееше. Ловецът и ловния водач се качиха в 19ч на чакалото . Ловецът имаше възможност да наблюдава продължително време сърни на дивечовата нива с тревни смески. Съвсем скоро около 20ч от дъното на дивечова нива излезе трофеен сръндак, който плахо се приближи към нивата с тревни смески. След като го забеляза ловния водач го показа на ловеца. Ловецът взе карабината и започна да чака удобна позиция, в която той ще застане за да стреля по него. Разстоянието до сръндака беше около 300м. След като за кратко се завъртя и застана странично ловния водач даде сигнал на ловеца, че е време да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца сръндака падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

01.05.2016г.   Индивидуален лов на сръндак на издебване

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Места на ловуване
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния сръндак
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Места на ловуване
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с управителя на стопанството и отстреляния дивеч
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца, ловния водач и отстреляния сръндак
        На 29-30.04.-01.05.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и сръндак. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. Ловните излети започваха с качване по чакалата в 19 00ч. Времето беше нестабилно. Грееше слънце и валеше дъжд. Луната имаше 48 % осветеност на диска.

Първият ловен излет за сръндак (01.05) на издебване започна рано в 05 30ч. по определения маршрут от ловния водач. На първата дивечова нива беше забелязан трофеен сръндак, който бързо се скри в гората и не даде възможност на ловеца да се подготви за срелба по него. Малко по-късно на втората дивечова нива се наблюдаваха 2 кошути, които спокойно се хранеха на тревните смески по нивата. Бяха наблюдавани няколко сърни по склоновете на могилата покрай, която се минаваше по маршрута. На една широка поляна ловния водач забеляза около 4 годишен сръндак, който спокойно се хранеше. След като го забеляза той го показа на ловеца. Ловецът взе карабината и бавно започна да се приближава към него. Достигайки до разстояние около 40м до сръндака, започна да чака удобна позиция, в която той ще застане за да стреля по него. След като за кратко се завъртя и застана странично ловния водач даде сигнал на ловеца, че е време да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца сръндака падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

21 - 22.04.2016г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Изглед към хранилката
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляният глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляният глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с отстреляния глиган
        На 21-22.04.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, който беше заявил да ловува на дива свиня и хищник. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. Ловните излети започваха с качване на чакалото в 19 00ч. Времето беше стабилно. Грееше слънце и имаше променлив вятър.Луната имаше 99 % осветеност на диска.
На първият ловен излет на смрачаване беше забелязан глиган, който излезе вляво от хранилката на дивечовата нива. Беше предпазлив и неспокоен. Бавно тръгна към хранилката и започна да я обикаля. Ловният водач, след като забеляза глигана побутна ловеца и му го показа. Ловецът взе карабината, вдигна я и започна да чака удобна позиция, в която глигана ще застане за да стреля по него. Глиганът, след  като за кратко се завъртя около хранилката бавно започна да се изнизва. Ловният водач даде сигнал на ловеца, че е време да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца глигана падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

15 - 16.04.2016г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Изглед чакалото
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляната лисица
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Изглед чакалото
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляния хищник
На 15-16.04.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостуваха ловци, които бяха заявили да ловуват на дива свиня и хищник. В организацията на ловния уикенд участваха 3 ловни водача. Ловните излети започваха с качване по чакалата в 19 00ч. Времето беше стабилно. Грееше слънце и имаше променлив вятър. Луната имаше 68 % осветеност на диска.

На единият ловен излет на смрачаване беше забелязан глиган, който излезе от края на дивечовата нива и важно важно се движеше през средата на нея в посока хранилката. Ловният водач след като забеляза глигана побутна ловеца и му го показа. Ловецът взе карабината, вдигна я и започна да чака неговото приближаване към хранилката. Глиганът дойде право на нея. Започна да яде от царевицата под нея, като бавно се движеше и я заобикаляше. Ловецът изчака сигнала на ловния водач, кога да възпроизведе изстрел. След като се възпроизведе изстрела от ловеца глигана падна на място. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

08 - 09.04.2016г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Изглед чакалото
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляната лисица

Хънтинг клуб - ловно стопанство

Снимка на ловеца с отстреляния хищник

На 08-09.04.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец, които беше заявил да ловува на хищник и дива свиня. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. Ловните излети започваха с качване по чакалата в 18 30ч. Времето беше стабилно. Грееше слънце и имаше променлив вятър. Луната имаше 4 % осветеност на диска.

На единият ловен излет около полунощ беше забелязан глиган, който слизаше от високото в посока дивечовата нива. Ловеца взе карабината и започна да чака неговото влизане в нея. Бавно глигана започна да я заобикаля. Тогава ловеца вдигна карабината и в момента, в който започна да търси глигана през страничния прозорец фиксира хищник на стървилището. Много бързо възпроизведе изстрел, с който повали хищника. Оказа се, че хищникът беше лисица. По този начин ловния излет приключи с добра слука.

01-02.04.2016г.   Индивидуален лов на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Изглед от чакалото към дивечовата нива
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляният вълк
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляният вълк
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляният вълк
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляният вълк
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловния водач с отстреляният вълк
На 01-02.04.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостуваха ловци, които бяха заявили да ловуват на вълк. В организацията на ловния уикенд участваха 4 ловни водача. Ловните излети започваха с качване по чакалата в 18ч. Времето беше стабилно. Грееше слънце и имаше променлив вятър. Луната имаше 44 % осветеност на диска.

При един от ловците в 18 40ч на едно от чакалата подходи сърна от лявата страна на чакалото в посока хранилката. Същата беше много плаха и неспокойна с неестествени движения. Не можа да намери смелост през това време да се нахрани на хранилката. На 2-3 пъти влизаше в гората и излизаше плахо в посока хранилката. Около 19 10ч сърната вдигна високо глава и от място скочи в гората, като „стреляно” животно. Минаха 10 минути и от лявата страна малко по-нагоре до хранилката в гъстотата на храстите се забеляза движение на животно, което не можеше да се определи. След около 3-4 минути на едно от вървищата към хранилката на около 30м от ниското излезе вълк. С явно видима глава и много малка част от гърдите в посока чакалото. Без коментари с егера, а с побутване и кимване ловеца вдигна карабината и в момента, в който вълка излезе на дивечовата нива с предната си част на тялото бе отстрелян ниско в предна дясна плешка. Хуквайки през нивата той се претъркаля няколко пъти. Веднага ловеца възпроизведе още два изстрела, които попаднаха в гръдния кош и животното беше повалено. По този начин ловния излет приключи с добра слука и красив трофей. Хищникът беше отстрелян с Блазер R93 кал.308.

25 - 26.03.2016г.   Индивидуален лов на дива свиня на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Изглед от чакалото към хранилката
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляното животно
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца с отстреляното животно
На 25-26.03.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" гостува ловец за 2 дни, който беше заявил да ловува на дива свиня. В организацията на ловния уикенд участваха 2 ловни водача. През първият ловен излет времето беше променливо. Грееше слънце, заоблачи се, валяше дъжд и сняг. Ловецът и ловния водач се качиха в 17 15ч на чакалото . Ловецът имаше възможност да наблюдава продължително време сръндак и сърна на хранилката. Съвсем скоро около 19 10ч от ляво на дивечова нива излезе три годишен глиган, който плахо се приближи към хранилката. Ловецът се приготви, прицели и с точен изстрел повали животното на място. Отсрелян беше с Блазер R93 кал.308.

На вторият ловен излет времето беше стабилно. Грееше слънце. Луната имаше 95% осветеност на диска. Ловецът с ловния водач се качиха в 17:30 на чакалото. За времето, през което се ловуваше на хранилката излезе само 1 язовец. След края на ловните излети с ловеца се събрахме да полеем слуката от ловните дни.

18 - 19.03.2016г.   Индивидуален лов на дива свиня на чакало

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Хънтинг клуб - ловно стопанство
На 18-19.03.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" за 2 дни гостуваха 4 ловци, които бяха заявили да ловуват на вълк и дива свиня на чакало. В организацията на ловния уикенд участваха 5 ловни водача.

През първият ловен излет времето беше стабилно. Грееше слънце. Луната имаше 77% осветеност на диска.На едно от чакалата за времето, през което ловуваше единия ловец му излязоха сръндак, сърна, глиган и сюрия с 20-25 прасета. Поради краткият им престой той не можа да стреля по тях.

Вторият ловец имаше възможност да наблюдава продължително време сръндак и сърна. На Третият ловец му излезе дива котка.

 

Хънтинг клуб - ловно стопанство

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Хънтинг клуб - ловно стопанство
На вторият ловен излет времето беше променливо. Грееше слънце, заоблачи се, валяше дъжд и сняг. Ловците с ловните водачи се качиха в 17:00 по чакалата. Поради падналата мъгла при свечеряване лова за първия ловец приключи рано.

Вторият ловец за времето, през което ловуваше видя сърна, два сръндака, два язовци, сюрия диви свине, два вълка обградили кошута и един трофеен глиган. Около 20 20ч на ловецът му излезе трофеен глиган отдясно на хранилката идвайки покрай реката. Поради присъствието на един язовец на хранилката глигана стоеше встрани близо час. След което се отказа да дойде на хранилката и бавно започна да се оттегля към върха на могилата. Излизайки на удобно и чисто място беше отстрелян с един изстрел от ловеца. Отсрелян беше с Блазер R93 кал.308. С тази добра слука приключи ловния излет за ловеца.

За малко не споходи слуката на третият ловец да отстреля глиган. След продължително време повече от час стоейки на ръба на гората глиган излезе на хранилката. След много кратко време същия беше подплашен от един язовец и избяга. За времето си на чакалото той видя лисица, сърна, сръндак, два глигана и язовец.

След края на ловните излети с ловците се събрахме да полеем слугата от ловния ден.

11-12.03.2016 г   Индивидуален лов на дива свиня на чакало

 

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Изглед от чакалото към хранилката
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Изглед от чакалото към хранилката
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на отстреляния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимки на видяни животни
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимки на видяни животни
На 11-12.03.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" за 2 дни гостуваха 4 ловци, който бяха заявили да ловуват на вълк и дива свиня на чакало. В организацията на ловния уикенд участваха 5 ловни водача. Първият ловен ден започна качвайки се на чакалата в 17:00h. Времето беше променливо. Грееше слънце, заоблачаваше се, валеше дъжд, а по-късно и сняг. В 18:30h на чакалото на първия ловец бяха забелязани два глигана, единият от които беше отстрелян с точен изстрел във врата. Вторият ловец имаше възможност да наблюдава продължително време шест сръндака, една сърна на хранилката и по-късно язовец. След известно време бяха забелязани два вълка, които бързо преминаха и се скриха. Ловецът не можа да се подготви и да стреля по тях. Малко по-късно се появи и заявения глиган, който беше отстрелян. На Третият и четвъртия ловец излязоха сръндаци и сърни.


На следващият ловен излет времето беше хубаво и ясно. Ловците с ловните водачи се качиха в 17:00 по чакалата. Първият ловец имаше възможност да види на другото чакало отново глиган. По-късно на хранилката се появи сюрия диви свине, от които беше отстрелян един приплод. На вторият ловец тази вечер излязоха сърна и сръндак. Слука споходи третият ловец, на който му излезе сюрия диви свине и той отстреля един от приплодите.

Най-интересен беше ловният излет на четвъртия ловец. При него първо излязоха сърни и сръндаци. По-късно той беше свидетел на интересна ситуация, в която главни герои бяха два вълка застанали от двете страни на един глиган. Виждайки ги ловецът бързо взе карабината си и се приготви да стреля. След възпроизвеждане на изстрел към един от вълците се оказа, че не го е уцелил. След края на ловните излети видимо доволни с ловците се събрахме да полеем слугата от ловните дни. Всеки изрази желанието си скоро да посети ловното стопанство и да изживее още незабравими мигове в него.

20.02.2016 г   Индивидуален лов на дива свиня от чакало

Снимки за спомен с отстреляните глигани

Хънтинг клуб - ловно стопанство
двамата ловци със слуката си от лова на чакало
Хънтинг клуб - ловно стопанство
четиримата ловци участвали в ловния уикенд
На 20.02.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" за 2 дни гостуваха г-н Васил Терзийски- БГ Лов и трима ловци, който бяха заявили да ловуват на дива свиня от чакало и на ход. На първият ловен излет, поради лошото време и гъстата мъгла не можа да се ловува от чакало. На следващият ден следобед около 16:30 часа се качихме по чакалата. Валеше, но мъгла нямаше. На две от тях бяха отстреляни два глигана, а на третото един язовец. След края на ловния излет видимо доволни с ловците се събрахме да полеем слугата от ловния ден.

20.02.2016 г   Индивидуален лов на дива свиня на ход

Снимки за спомен с отстреляния глиган

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Ловеца с отстреляния глиган
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на ловеца и ловния водач
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с гостите на стопанството
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с всички участници
На 20.02.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" за 2 дни гостуваха четирима ловци, който бяха заявили да ловуват на дива свиня от чакало и на ход. На вторият ден сутринта лова на ход започна в 7:30 часа в местността "Гредата". На около 200м. след началото на маршрута бяха намерени пресни следи от глиган. Същите водеха в гъсти храсти. След като ловният водач хвърли няколко камъка в храстите от тях бавно се изниза глиган. Ловецът вдигна карабината, прицели се и стреля. Глиганът беше уцелен в задния бут. Ударен същият бавно продължи да се движи. След произвеждане на още три изстрела същият се свлече на земята. След отстрелването на глигана си, видимо развалнувания и щастлив ловец получи поздрави за слуката си от всички участници в лова.

13.02.2016 г   Индивидуален лов на дива свиня от чакало

 

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Изглед от чакалото към хранилката
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен с ловния водач
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка с отстреляният глиган
На 13.02 се проведе индивидуален лов на дива свиня на чакало. В 16:30 часа ловецът и ловния водач се качиха на чакалото в местността "Гредата". По време на престоя си наблюдаваха сърни и сръндаци на дивечовата нива засята с тревни смески. Бяха видяни и два глигана. Единият от тях след продължително обикаляне и услушване в дивечовата нива се приближи до хранилката в 17:45 часа. Беше около 3 годишен глиган с тегло около 90кг. Ловецът се прицели и произведе точен изстрел в областа на врата на животното, след което падна на място. Дистанцията, от която беше възпроизведен точния изстрел беше 60м. Ловецът остана доволен от слуката си и сподели, че ще ни посети отново.

06 .02.2016 г   Селекционен лов на дива свиня

Слуката на ловеца

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Изглед от чакалото към хранилката
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен
През месец Януари в района на ловното стопанство започнаха да се наблюдават по хранилките шарени прасета. Предвид това да се избегнат кръстоските между тях и дивите си поставихме за цел да бъдат отстреляни. В случея направихме промоционално предложение за отстрел на такива прасета. От това предложение се възползва ловец, който дойде на 5-6 февруари в ловното стопанство. През първият ловен ден поради лошото ветровито време такива екземпляри не се появиха на хранилката. На вторият ден от от пребиваването му ловният водач и ловеца се настаниха в 16:00 часа на чакалото. Около 17:20 часа на хранилката излезе заявения дивеч. Беше около 4 годишен пъстър глиган с тегло около 140кг и трофей до 14см. Дистанцията, от която беше възпроизведен точния изстрел беше 80м. От проведеният индивидуален лов ловеца остана много доволен от слуката на заявения от него дивеч, който успя да отстреля. Сподели, че ще ни посети отново със свои приятели.

29 .01.2016 г   Лов на шилар

Слуката на шилар

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Мястото на ловеца
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Мястото на дивеча
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Шилар на около 2-3 години. Отстрелян на чакало в 16:30 часа.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка на шилара в близък план
На 29.01.2016г в ловно стопанство "Хънтинг клуб Котел" за 3 дни гостува ловец, който беше заявил да ловува на благороден елен. Изискванията му бяха да не бъде трофеен екземпляр. В стопанството по хранилките беше видян такъв екземпляр. Млад шилар, който трябваше да се отстреля за да няма от него дефектно поколение и да не ранява другите елени. Още на първият ловен ден заявения дивеч беше забелязан на Дрянова могила. Ловецът беше разположен в чакалото под върха. Дистанцията, от която беше възпроизведен точния изстрел беше 180м.

21 .11.2015г.   Лов на дива свиня на гонка

Места на ловуване на гонка

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Хънтинг клуб - ловно стопанство
През ловният ден на гонка бяха видяни много диви свине, сърни, сръндаци, кошути и елени в ловното поле.

Снимки за спомен с отстреляните диви свине в ловното поле.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Хънтинг клуб - ловно стопанство
В деня на ловния излет бяха проведени две гонки на дива свиня. Вдигнати бяха между 80 и 100 диви свине. На първата гонка бяха отстреляни две диви свине.

Снимки за спомен с всички участници в ловният излет в Хънтинг Клуб Котел.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Хънтинг клуб - ловно стопанство
На втората гонка паднаха още две диви свине. Ловният излет приключи в 13:30 часа. Разборът на лова се проведе под навеса в ловното поле.

10/12 .09.2015г.   Лов на сръндаци чрез издебване от Васил Терзийски за два ловни дни .

Видяни животни в Хънтинг Клуб Котел

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Сърна на солището на дивечовата нива приблизително на 3 години. Видяна при издебването на ход в 07:30 часа.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Кoшута приблизително на 5 год. видяна в папрата на планинския склон.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Сърна в близост до чакало на приблизително 3 год. видяна в 07:45 часа.
През двата ловни дни бяха видяни много сърни, сръндаци и кошути на различни места в ловното поле. Част от животните бяха снимани.

Отстрелян сръндак от г-н Терзийски при първият ловен излет в ловното поле

Хънтинг клуб - ловно стопанство
На дивечовата нива с тревна смеска на ход чрез издебване беше отстрелян първият трофеен сръндак.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
След успешната слука на ловния излет за деня в 08:30 часа.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Трофеят на сръндака излезе 283гр.
При първият ловен излет на г-н Терзийски от 6 часа  на дивечова нива в близост до гората ловния водач забеляза сръндак на 300 метра и след издебването му до 80 метра беше оценен трофея и г-н Терзийски го одобри, приготви се и произведе точен изстрел. Отстреляният сръндак беше на около 4 години с троефей от 283 грама .

Успешната слука за двата ловни дни на сръндаци от г-н Терзийски в ловното поле.

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Двата сръндака отстреляни на ход чрез издебване и на чакало.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
След успешния край на ловните излети за деня в 18 часа.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Трофеят на вторият сръндак беше 315гр.
На същият ден следобед около 17:00 часа се качихме на чакало. На дивечовата нива засята с царевица в близост до широколистната гората ловния водач вдигна бинокъла си и забеляза в далечината малък сръндак на около 100 метра, а до него значително по-голям трофеен сръндак. След известно време сръндакът се приближи към вътрешността на нивата, при което дистанцията беше намалена на около 70 метра. Тази дистанция бе достатъчна на опитния ловец г-н Терзийски да повали на земята и втория си трофеен сръндак.

09 .08.2015 г   Лов на глиган

Слука на трофеен глиган

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Слуката на ловеца
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Снимка за спомен от ловът.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Глиган на около 7-8 години с трофей 20см. отстрелян на чакало 03:00 часа.
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Трофеят на глигана.
Ловният излет започна през късният следобед около 18 часа. Денят беше след нова луна ( новолуние ). В 19 часа се качихме на чакалото на дивечовата нива. След продължително чакане стоейки в чакалото и наблюдавайки различните животни (зайци, сърни, сръндаци, сюрии диви свине), които посещаваха хранилката около 3 часа ловния водач вдигна своя бинокъл и каза на ловеца, че се е появил по-малкия глиган, който посещава хранилката. Той също беше трофеен глиган. Ловецът зае позиция и с един точен изстрел повали животното. След като глиганът беше прибран от група мъже с УАЗ-ката на ловното стопанство и притеглен на кантара. Той отчете 204 кг.