• bg language
  • en language
  • ru language
сврака
посевна врана, сврака, чавка, скорец

Методите за ловуване на този пернат дивеч са чрез издебване и чрез причакване. За успешен вид лов, ловното стопанство осигурява ловен водач.

Лов чрез издебване

Извършва се видеонаблюдение в районите, където дивеча ловува или си търси храна, знаят се местата, определени за гнездене и отдих, както и местата за водопой. Ловува се най-често с издебване и доближаване на кацнало на земята или на дърво ято. Ятото се държи под наблюдение и след изстрела, защото ранени птици падат и след отлитането му на разстояние. Осигурява се присъствието на ловен водач.


Лов чрез причакване

Този вид дивеч може да се ловува и чрез причакване по местата, където най-често каца. Районите са предварително определени, чрез видеонаблюдение. През есента добри ловни места могат да бъдат самотните дървета сред полето, на които птиците качат доста нагъсто. За целите на лова се осигурява присъствието на ловен водач.


причакване на свраки

целогодишно


отсрел на скорец, сврака, сива врана, посевна врана, чавка

Цени за отсрел на скорец, сврака, сива врана, посевна врана, чавка - 1 € .
Дивечово месо скорец, сврака, сива врана, посевна врана, чавка - 1€ за кг.

Дивечово месо  скорец, сврака, сива врана, посевна врана, чавка

1. Цени за настаняване в Къща за гости "Раковски" Котел.
- Нощувка със закуска: 100 лв.
2. Ловен водач за един ден - 75€
3. Моторно превозно средство дневно - 75€

Врани
1. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
2. Заявката за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени, в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

*Забележка: Всички цени са в евро с включен ДДС.

НАСЛУКА!