• bg language
  • en language
  • ru language
Сърна
Индивидуален лов на сърна

В ловно стопанство Хънтинг Клуб Котел се организира индивидуален лов на сръндаци и сърни, като ловците се придружават от ловен водач.

Ловът на сръндаци и сърни става с причакване на изградени чакала или на дивечови пътеки, чрез издебване в брачния период, чрез примамване със звукови сигнали и чрез спокойно вдигане на дивеча.

Лов чрез причакване

В ловното стопанство са изградени 10 броя високи закрити чакала, както и едно открито, разположени в различни местности. В близост до чакалата има дивечови ниви, сеновали както и биотехнически съоражения - солища, калища и близко наличие на вода. Срещу всяко чакало има изградена електронна хранилка с която се извършва ежедневното подхранване на дивеча по няколко пъти на ден. Чакалата предоставят добра видимост и осигуряват възможност за продължително и спокойно наблюдение на дивеча. Чрез видеокамери за наблюдение се следи и знае за присъствието на конкретния дивеч и часовите зони, гарантиращи редовното му посещение. Отстрел на даден вид дивеч може да бъде предложен по желание на клиента.
Освен на чакало, ловът с причакване може да бъде организиран и край дивечовите пътеки, солищата, местата за водопой. За тези места е осигурено видеонаблюдение и заснемане на дивеча, знае се къде и по кое време може да се очаква неговото присъствие.


Лов чрез издебване

При този вид лов се прави обхождане на районите за които се знае, че са посещавани от конкретния дивеч. Знаят се местата за паша, калищата и водопоите, местата за отмора и сватбуване на дивеча, познават се добре дивечовите пътеки. В много райони на ловното стопанство са изградени солища, предоставящи на дивеча необходимите минерални соли. Всички райони са под видеонаблюдение и се знае по кое време годината и денонощието, къде се концентрират търсените животни. По този начин се гарантира успешното издебване на дивеча.


Лов чрез примамване

Ловът на елени се практикува през брачния период, като животните се примамват с различни звуци, които ловецът издава с уста, със специална свирка или чрез запис. С помощта на видеокамери се знаят районите на посещение от конкретния дивеч и начините за най-лесното му примамване. На тези места се прави обход с присъствието на ловен водач.


Лов чрез спокойно вдигане на дивеча

Този начин на лов се прилага за едър дивеч и се допуска при подборен (селекционен) отстрел. Участват един стрелец и двама-трима гоначи. Местоположението на стрелеца става на точни определени дивечови пътеки, за които се знае, че дивечът е навикнал да минава. Чрез видеонаблюдение се знаят местата, където се концентрира търсения дивеч. Гоначите подгонват дивеча чрез леко подвикване и го отправят към стрелеца без излишен шум и ловни кучета.


Сръндак

мъжки: от 1 май до 30 октомври; женски и приплоди: от 1 септември до 30 октомври.


Лов на сръндак

Трофеят се заплаща на база теглото в грамове, като за горната челюст се преспадат 90 грама.
*Забележка: за всеки следващ 1 грам. За трофеи над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената. За отстреляна сърна - 50€. За отстрелян приплод - 50 €.
Дивечово месо - 5€ за кг.
*Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака, включително и ветеринарен сертификат.

Лов на сърни
Сърничка

1. Цени за настаняване в Къща за гости "Раковски" Котел.
- Нощувка със закуска: 100 лв.
2. Ловен водач за един ден - 75€
3. Моторно превозно средство дневно - 75€

Трофей-сръндак

1. Трофеите от благороден елен и сръндак се заплащат на база тегло измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност.
2. За ранен и ненамерен едър дивеч /освен при групов лов на дива свиня и индивидуален лов на глиган/, се заплаща 50% от стойността на цената на отстреляния дивеч.
3. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
4. Заявката за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени, в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

*Забележка: Всички цени са в евро с включен ДДС.

НАСЛУКА!