• bg language
  • en language
  • ru language
Хотел Хънтинг Клуб Котел

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

към дата 18.10.2020г. 80% шанс за посещение.
ГЛИГАН ОКОЛО 100кг СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 14см КЪМ 3 ГОДИНИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

към дата 13.10.2020г. 70% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 100 КГ СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 14см НА ОКОЛО 3 ГОДИНИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 13.10.2020г. 80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 140 КГ СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 20см НА ОКОЛО 6 ГОДИНИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 12.10.2020г. 80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 120 КГ СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 16см НА ОКОЛО 4 ГОДИНИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 09.10.202г. 80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 130 КГ СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 18см НА ОКОЛО 5 ГОДИНИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 08.10.2020г. 70% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 130 КГ СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 18см НА ОКОЛО 5 ГОДИНИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 07.10.2020г. 70% шанс за посещение.
ГЛИГАН ОКОЛО 130 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 18см НА ОКОЛО 5 ГОДИНИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 06.10.2020г.  80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 130 КГ СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 18см НА ОКОЛО 5 ГОДИНИ.

 

1 2 ...