• bg language
  • en language
  • ru language
Хотел Хънтинг Клуб Котел

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ВЪЛК НА ЧАКАЛО

от дата 08.03.2018г. 30% шанс за посещение.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 09.03.2018г. 80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 140 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 16см НА ОКОЛО 4 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 08.03.2018г. 80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 140 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 16см НА ОКОЛО 4 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 06.03.2018г. 90% шанс за посещение.

ПРИПЛОДИ ОКОЛО 60КГ НА ОКОЛО 2 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 07.03.2018г. 90% шанс за посещение.

ПРИПЛОДИ ОКОЛО 60КГ НА ОКОЛО 2 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ВЪЛК НА ЧАКАЛО

от дата 08.06.2017г. 30% шанс за посещение.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА СРЪНДАК НА ЧАКАЛО

от дата 07.06.2017г.    60% шанс за посещение.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРОМОЦИЯ -50% ЗА ЛОВ НА ШАРЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 06.06.2017г. 60% шанс за посещение.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 06.06.2017г. 80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 150 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 21см НА ОКОЛО 6 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 06.06.2017г. 80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 140 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 20см НА ОКОЛО 5 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 06.06.2017г. 90% шанс за посещение.

ПРИПЛОДИ ОКОЛО 60КГ НА ОКОЛО 2 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 06.06.2017г. 90% шанс за посещение.

ПРИПЛОДИ ОКОЛО 60КГ НА ОКОЛО 2 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 20.03.2017г. 80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 120 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 14см НА ОКОЛО 4 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 12.03.2017г. 80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 120 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 18см НА ОКОЛО 5 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 12.03.2017г. 90% шанс за посещение.

ПРИПЛОДИ ОКОЛО 30КГ НА ОКОЛО 1 ГОДИНА

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 12.03.2017г. 90% шанс за посещение.

ПРИПЛОДИ ОКОЛО 30КГ НА ОКОЛО 1 ГОДИНА .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ЛИСИЦА НА СТЪРВИЛИЩЕ

от дата 18.03.2017г. 10% шанс за посещение.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ЧАКАЛ НА СТЪРВИЛИЩЕ

от дата 18.03.2017г. 20% шанс за посещение.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 05.11.2016г. 80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 130 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 20см НА ОКОЛО 6 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 05.11.2016г. 80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 130 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 18см НА ОКОЛО 5 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 05.11.2016г. 80% шанс за посещение.

ГЛИГАН ОКОЛО 120 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 18см НА ОКОЛО 5 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ЕДНОГОДИШНИ ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 05.11.2016г. 90% шанс за посещение.

ПРИПЛОДИ ОКОЛО 30 КГ. НА ОКОЛО 1 ГОДИНА .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ДВУГОДИШНИ ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 05.11.2016г. 90% шанс за посещение.

ПРИПЛОДИ ОКОЛО 30 КГ. НА ОКОЛО 2 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ВЪЛК НА ЧАКАЛО

от дата 05.11.2016г. 30% шанс за посещение.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ЯЗОВЕЦ НА ЧАКАЛО

от дата 05.11.2016г. 40% шанс за посещение.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ВЪЛК НА ЧАКАЛО

от дата 01.10.2016г. 90% шанс за посещение.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ЛИСИЦА НА ЧАКАЛО

от дата 01.10.2016г.    40% шанс за посещение.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 03.08.2016г.    90% шанс за посещение.
ГЛИГАН ОКОЛО 200 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 20см НА ОКОЛО 7 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 01.10.2016г.    90% шанс за посещение.
ГЛИГАН ОКОЛО 150 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 16см НА ОКОЛО 6 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 01.10.2016г.    90% шанс за посещение.
ГЛИГАН ОКОЛО 160 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 20см НА ОКОЛО 6 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 01.10.2016г.    90% шанс за посещение.
ГЛИГАН ОКОЛО 180 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 18см НА ОКОЛО 6 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 01.10.2016г.    90% шанс за посещение.
ПРИПЛОДИ НА 2 ГОДИНИ

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 01.10.2016г.    90% шанс за посещение.
ГЛИГАН ОКОЛО 200 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 20см НА ОКОЛО 7 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА СРЪНДАК НА ЧАКАЛО

от дата 01.10.2016г.    60% шанс за посещение.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА СРЪНДАК НА ЧАКАЛО

от дата 01.10.2016г.    60% шанс за посещение.

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ЕДНОГОДИШНИ ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 03.08.2016г.    90% шанс за посещение.
ПРИПЛОДИ НА ОКОЛО ЕДНА ГОДИНА

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 03.08.2016г.    90% шанс за посещение.
ГЛИГАН ОКОЛО 200 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 20см НА ОКОЛО 7 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 03.08.2016г.    90% шанс за посещение.
ГЛИГАН ОКОЛО 180 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 20см НА ОКОЛО 7 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 03.08.2016г.    90% шанс за посещение.
ГЛИГАН ОКОЛО 140 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 18см НА ОКОЛО 4 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ЕДНОГОДИШНИ ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 14.07.2016г.    95% шанс за посещение.
ПРИПЛОДИ НА ОКОЛО ЕДНА ГОДИНА

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ДВУГОДИШНИ ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 14.07.2016г.    95% шанс за посещение
ПРИПЛОДИ НА ОКОЛО ДВЕ ГОДИНИ

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 14.07.2016г.    90% шанс за посещение
ГЛИГАН ОКОЛО 140 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 18см НА ОКОЛО 5 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 14.07.2016г.    90% шанс за посещение
ГЛИГАН ОКОЛО 160 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 18см НА ОКОЛО 6 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 14.07.2016г.    90% шанс за посещение
ГЛИГАН ОКОЛО 170 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 20см НА ОКОЛО 7 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ЛИСИЦА

от дата 14.07.2016г.    20% шанс за посещение

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ЕДНОГОДИШНИ ПРИПЛОДИ НА ЧАКАЛО

от дата 30.06.2016г.    90% шанс за посещение.
ПРИПЛОДИ НА ОКОЛО ЕДНА ГОДИНА

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Хънтинг клуб - ловно стопанство
Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ТРОФЕЕН ГЛИГАН НА ЧАКАЛО

от дата 30.06.2016г.    90% шанс за посещение
ГЛИГАН ОКОЛО 130 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 16см НА ОКОЛО 4 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

от дата 30.06.2016г.    90% шанс за посещение
ГЛИГАН ОКОЛО 140 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 16см НА ОКОЛО 4 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

от дата 30.06.2016г.    90% шанс за посещение
ГЛИГАН ОКОЛО 130 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 16см НА ОКОЛО 3 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

от дата 30.06.2016г.    90% шанс за посещение
ГЛИГАН ОКОЛО 180 КГ. СЪС ЗЪБИ ОКОЛО 18-20см НА ОКОЛО 6 ГОДИНИ .

Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА СРЪНДАК НА ЧАКАЛО

от дата 30.06.2016г.   80% шанс за посещение

Хънтинг клуб - ловно стопанство
Хънтинг клуб - ловно стопанство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОВ НА ВЪЛК НА СТЪРВИЛИЩЕ

от дата 30.06.2016г.    5% шанс за посещение

Хънтинг клуб - ловно стопанство

1 2 ...