• bg language
  • en language
  • ru language
Дивечовъден участък -  Хънтинг Клуб
Ловно Стопанство Котел

Ловното стопанство е разположено западно от гр. Котел, който е на 328км от летище София, на 100км от гр. Бургас и на 60км от магистрала София – Бургас. Границите на участъка са следните:

На север: По пътя на трошенокаменна настилка Котел-Кипилово (р.Сухата река) до мястото, където Сухата река достига отдел 139 на ТП ДГС Котел-местност „Стърганаковото”.

На запад: От пресечната точка на пътя с трошенокаменна настилка Котел-Кипилово с границата между бившето ДГС Кипилово и ТП ДГС Котел, по границата между бившето ДГС Кипилово и ТП ДГС Котел, до най-западната точка на отдел 224 - границата с ТП ДГС Сливен.

На юг От най-западната точка на отдел 224 - границата с ТП ДГС Сливен, по границата на отдел 225 с ТП ДГС Сливен, по границата на отдел 225 с отдел 226;отдел 223 с отдел 226; отдел 227 с отдел 221;отдел 228 с отдел 220; отдел 229 с отдел 219; от там на отдел 212 със земеделски земи; границата на отдели 133, 134, 144, 145 със земеделски земи до местността „Солената вода”.

На изток: От местност „Стърганаковото”, по границата на отдели 143, 144 и 145 до местността „Солената вода”.

Дивечовъден участък -  Хънтинг клуб

“Хънтинг Клуб България” АД е дружество стопанисващо дивечовъден участък с обща площ - 2468, 9ха, в т.ч. ГТ - 2053, 4ха, ЗТ - 415, 5ха., разположен на ср.надм.височина около 800м. Участъкът е приемник на ЛС Зеленич, който има традиции в стопанисването на дивеча от ”Държавно горско стопанство – Котел”, богат опит и знания в тази сфера на дейност. Природните дадености на участъка способстват за разнообразието на животинския и растителен свят. Изградени са добри пътища и просеки за осигуряване достъпа до ловното стопанство. Спазват се традициите в грижите и стопанисването на дивеча - чрез подхранване, охрана, подбор, изграждане на ловностопански съоражения, таксация и опазване на дивеча. Ловно стопанство Хънтинг Клуб Котел предлага своите услуги целогодишно на български и на чуждестранни туристи, като посещенията могат да бъдат организирани групово или индивидуално. На всички гости се предлага добра ловна услуга и допълнителни услуги.


Видове животни и лов

В стопанството присъстват диви свине, сръндаци и сърни, елени и кошути, чакали и вълци, лисици, зайци, язовци, падпадъци, гривяци и други.

Видовете лов в ловното стопанство:

- индивидуален лов на елени и кошути, като ловците се придружават от ловен водач.
- индивидуален лов на сръндаци и сърни, като ловците се придружават от ловен водач.

- индивидуален подборен и групов лов на диви прасета.

- лов на заек може да се организира групово или индивидуално с подсигуряване на добре обучени ловни кучета.

- ловуване на прелетен дивеч в ловно стопанство Хънтинг Клуб Котел се извършва индивидуално или групово.

- лов на гургулици, гугутка и гривяк се организира от укритие, с причакване от засада, чрез примамване с изкуствени имитации на птици.

- ловуване на сврака, скорец, сива врана, чавка.

- хайка, гонка за вълци.

- лов на лисица и чакал се организира групово или индивидуално в присъствието на ловен водач.

- лов на язовец се организира групово или индивидуално, с осигурено присъствие на ловен водач и добре обучени ловни кучета.

- лов на бялка и черен пор се организира чрез причакване на чакало, край дупките, местата за водопой, чрез стървилище, чрез подземен лов с кучета.

Културен туризъм
Котел - културен туризъм

Котел се намира на 49км североизточно от Сливен. Той е на пътя на стратегически проход през Източна Стара планина, което значително определя историята на града. Уникалната природа и чистия планински въздух в този живописен град са съчетани с богато минало, а добрите условия за туризъм, осигуряват интересен и незабравим престой в града. В града се намират Пантеон на Г. Раковски, Музей на котленските възрожденци и ПНМ, които са част от 100-те национални туристически обекта на БТС.

Тук се намира Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" - единственото по рода си в Европа. То е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика.

Едва ли има българин, който да не е чувал за прочутите котленски килими. Някогашното Галатенско училище е съхранило прекрасни образци, сътворени от сръчни женски ръце и с много вкус.
В Котленската планина се срещат много, уникални по рода си природни забележителности – пещери, странни скални образувания, водопади. Резерват "Орлица" обхваща вековна гора от мизийски бук, скалите ”Орлица” са  гнездовище на скалния орел, а резерват – "Керсенлика" обхваща единствената естествена вековна гора от бяла ела в Източна Стара планина.

Жеравна - забележителности
Жеравна - почивка и туризъм

Жеравна се намира на 14км от Котел, 110км от Бургас, 190км от Варна и 330км от София. Всяка година селището се посещава от около 20 хиляди туристи, повече от половината от които са чужденци. Медвен е живописно село на 13км до Котел и 14км до Жеравна, запазило автентичния си възрожденски облик. Много медвенски къщи са строени преди 150 години, днес са обявени за паметници на културата. Селищата предлагат добри възможности за почивка и туризъм, създадени са и условия за конна езда.

 


Медвен - забележителности
Медвен - туризъм

Заради богатото биоразнообразие, Котленският регион се счита за добра дестинация за фотолов. При средна надморска височина от 800м. и под ръководството на опитни водачи - ловци могат да бъдат заснемани често срещаните животински представители на благороден елен, сърна, дива свиня, вълк и лисица, разнообразни дървесни видове и растения.

Дивечовъден участък -  Хънтинг Клуб
Ловно стопанство "Хънтинг Клуб Котел" разполага с леглова база в Къща за гости "Раковски".
Мисия и Ценности - Ловно стопанство
Постигане на световно качество в ловните услуги на достъпни клентски цени.
Кадри - Ловно стопанство
Важен приоритет за фирмата е воденето на ефикасна политика, чрез която да се наложат и утвърдят здрави принципи за развитието на ловното стопанство и осигуряването на приемственост. Фирмата е наемала обстрел през 2011 година, като е добила необходимите знания и опит в тази дейност. Ключов фактор за успешната дейност и развитието на ловното стопанството е съществуването на връзка и приемственост в знанията на обучените кадри в ловната сфера и хотелиерството в Котел.