• bg language
  • en language
  • ru language
заек
лов на заек

В ловно стопанство Хънтинг Клуб Котел, лов на заек може да се организира групово или индивидуално с подсигуряване на добре обучени ловни кучета.

Ловуване на зайци може да се практува чрез кучета за вдигане на спокоен ход, гонка, чрез причакване на чакала, водопой, пътеки и др. определени за тази цел ловни места.

Във времето на активния ловен сезон типичните местообитания на зайците се знаят и тези райони са под видеонаблюдение. Лов на зайци се практикува чрез следните методи за лов:

Кучета за вдигане на спокоен ход

Практикува се в гористите местности на стопанството, откритите участъци с дървета и храсти и нивите за които се знае, че има присъствие на този вид дивеч. Задължително се прави обход на ъгловите зони на ловните участъци. За целите на лова стопанството предлага гончета.

Гонка

В гористите терени на стопанството може да се практикува постова гонка. Разтавят се пусии към билото, гоначите заповат от ниското и на ленти обхождат хълма към върха. Винаги при лов на зайци се започва обхода от ниското. За целите на лова се предлагата добре обучени ловни кучета.


Лов чрез причакване

Лов на зайци може да бъде организиран и чрез причакване на определените и подсигурени с видеонаблюдение за тази цел места - 7 на брой високи закрити чакала, край дивечовите ниви, пътеки, местата за водопой, край изградените в стопанството калица и солища.


Цени за отстрел

от 1 октомври до 31 декември


Дивечово месо

Цена за отсрел на див заек - 30.
Дивечово месо - 5€ за кг.
*Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака, вкл. ветеринарен сертификат.


трофеи

1. Цени за настаняване в Къща за гости "Раковски" Котел.
- Нощувка със закуска: 100 лв.
2. Ловен водач за един ден - 75€
3. Моторно превозно средство дневно - 75€

трофеи от благороден елен и сръндак

1. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
2. Заявката за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени, в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

*Забележка: Всички цени са в евро с включен ДДС.

НАСЛУКА!